Cinia Oy:lle on myönnetty yritysturvallisuustodistus, Facility Security Clearance (FSC). Todistuksen myöntäminen perustuu vuoden 2015 alussa voimaan tulleeseen turvallisuusselvityslakiin. Todistus voidaan myöntää suomalaiselle yritykselle, jonka on turvallisesti kyettävä käsittelemään asiakkaanaan olevan julkishallinnon organisaation salassa pidettävää tietoa.

Esityksen yritysselvitysmenettelyn aloittamiseksi Ciniassa teki Puolustusvoimat, joka myös on todistuksen myöntäjä. Puolustusvoimilla on jatkossa oikeus auditoida Cinian toiminta ja varmistua turvallisuusjärjestelyjen ajantasaisuudesta. Auditointiin sisältyy hallinnollisen ja fyysisen turvallisuuden sekä henkilö- ja tietoturvallisuuden järjestelyt.

Yritysturvallisuustodistusta vaaditaan usein kansallisissa ja kansainvälisissä julkishallinnon kilpailutuksissa osoittamaan, että yritys kykenee käsittelemään turvallisesti salassa pidettävää tietoaineistoa.

Yritysturvallisuustodistuksen saamisen edellytyksenä Cinia on sitoutunut ylläpitämään turvallisuusjärjestelynsä vaaditulla tasolla. Todistus on voimassa viisi vuotta, jonka kuluessa turvallisuustason ylläpito varmistetaan auditoinnein.