OMISTUS JA VASTUULLISUUS

Cinia Oy:n omistajat ja omistusosuudet:

 

Osakkeenomistaja                                                        Osuus
Suomen valtio c/o liikenne- ja viestintäministeriö 77,528 %
Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 11,236 %
OP Vakuutus Oy 11,236 %
Yhteensä 100,00 %

YLEISTIEDOT YHTIÖSTÄ

Cinia on suomalainen verkko-, ohjelmisto- ja pilvipalveluita tarjoava tietoliikenteen ja tietotekniikan monialayritys. Cinia toimii teleoperaattorina ja tuottaa monipuolisesti tietoliikenteen asiantuntija- ja yhteyspalveluita sekä tietoliikenneintensiivisten järjestelmien ja ohjelmistojen kehittämisen palveluita. Cinia operoi omistamiaan tai asiakkaidensa omistamia tietoliikenneverkkoja.

Konserni muodostuu emoyhtiö Cinia Oy:stä ja emoyhtiön omistamista tytäryhtiöistä C-Lion1 Oy, Cinia Cloud GmbH ja Netplaza Oy.