OMISTUS JA VASTUULLISUUS

Cinia Oy:n omistajat ovat

  • Suomen valtio 77,528 %
  • Keskinäinen eläkevakuutus Ilmarinen 11,236 %
  • OP Vakuutus Oy 5,618 %
  • OP-Eläkekassa 5,618 %

YLEISTIEDOT YHTIÖSTÄ

Cinia on suomalainen verkko-, ohjelmisto- ja pilvipalveluita tarjoava tietoliikenteen ja tietotekniikan monialayritys. Cinia toimii teleoperaattorina ja tuottaa monipuolisesti tietoliikenteen asiantuntija- ja yhteyspalveluita sekä tietoliikenneintensiivisten järjestelmien ja ohjelmistojen kehittämisen palveluita. Cinia operoi omistamiaan tai asiakkaidensa omistamia tietoliikenneverkkoja.

Cinia-konsernin konsernirakenteen ja hallinnon yksinkertaistamiseksi sekä toiminnan tehokkuuden lisäämiseksi Cinia Group Oy:n, Cinia Cloud Oy:n sekä Cinia One Oy:n hallitukset ja omistajat päättivät sulautumisen toteuttamisesta siten, että Cinia One Oy sekä Cinia Cloud Oy (sulautuvina yhtiöinä) sulautuivat Cinia Group Oy:hyn (vastaanottavana yhtiönä) kuluneen tilikauden päättyessä 31.12.2017. Edelleen, välittömästi ennen edellä mainitun sulautumisen täytäntöönpanoa Cinia-konsernissa toteutettiin myös toinen sulautuminen, jossa Cinia-konserniin kuuluva yhtiö Cinia Solutions Oy sulautui Cinia Group Oy:n tytäryhtiöön Cinia One Oy:hyn osakeyhtiölain mukaisena tytäryhtiösulautumisena. Tytäryhtiösulautumissuunnitelmien ilmoitukset on rekisteröity kaupparekisteriin 27.8.2017 ja yhtiöiden lopputilitykset laadittu 27.3.2018.

 


Emoyhtiö Cinia Group Oy vaihtoi toiminimensä Cinia Oy:ksi 1.1.2018.

Talouspoliittisen ministerivaliokunnan 6.6.2017 tekemän päätöksen mukaisesti Cinia Group Oy on siirretty elokuussa 2017 Governia Oy:n omistuksesta valtion suoraan omistukseen ja Cinia Group Oy:n valtio-omistajaohjaus on siirretty 1.9.2017 alkaen liikenne- ja viestintäministeriölle. Valtion ohella Cinian omistajina ovat Ilmarinen ja OP Ryhmä.

Cinia Group Oy:n omistajat ja omistusosuudet omis- tajavaihdoksen jälkeen (1.9.2017): Suomen valtio c/o liikenne- ja viestintäministeriö 77,528 %, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 11,236 %, OP Vakuutus Oy 5,618 % ja OP-Eläkekassa 5,618 %