OMISTUS JA VASTUULLISUUS

Cinia Oy:n omistajat ja omistusosuudet:

 

Osakkeenomistaja                                                        Osuus
Suomen valtio c/o liikenne- ja viestintäministeriö 77,528 %
Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 11,236 %
Pohjola Vakuutus Oy 11,236 %
Yhteensä 100,00 %

 

Yleistiedot yhtiöstä

Cinia on suomalainen tietoverkko- ja ohjelmistopalveluita tarjoava tietoliikenteen ja tietotekniikan monialayritys. Cinia toimii teleoperaattorina ja tuottaa monipuolisesti tietoliikenteen asiantuntija- ja yhteyspalveluita sekä tietoliikenneintensiivisten järjestelmien ja ohjelmistojen kehittämisen palveluita. Cinia operoi omistamiaan tai asiakkaidensa omistamia tietoliikenneverkkoja. Cinian asiakkaat ovat pääsääntöisesti yhteiskunnallisesti tärkeiden palveluiden tuottajia.

Konserni muodostui tilikaudella emoyhtiö Cinia Oy:stäja emoyhtiön omistamista tytäryhtiöistä C-Lion1 Oy, Cinia Cloud GmbH ja Netplaza Oy.

Cinia toimii Suomen ja kansainvälisen tietoliikenteen ja teleoperoinnin markkinoilla. Kilpailu markkinoilla on kireää ja muutokset teknologian kehityksessä ja palvelutarjonnassa ovat nopeita.