Skip to main content

Turvallisuus­sertifikaatit

Cinialle on myönnetty yritysturvallisuuteen liittyviä sertifikaatteja. Olemme sitoutuneet tarjoamaan turvallisia palveluita ja rakentamaan entistä kyberturvallisempaa maailmaa. 

Pattern-hero2

Turvallisuus osana liiketoimintaa

Kyberturvallisuus on keskeinen osa palveluidemme laatua ja asiakaslupausta. Haluamme luoda varmempaa digitaalista arkea ja olla mukana rakentamassa entistä kyberturvallisempaa maailmaa. Tästä osoituksena, kehitämme tietosuojaan ja yksityisyyteen liittyviä ratkaisuja pitkäjänteisesti ja teemme työtä tietojärjestelmien virheistä tai puutteista johtuvien tietoturvaan kohdistuvien loukkausten tai rikkomusten ehkäisemiseksi.

Meille myönnetyt yritysturvallisuuteen liittyvät serfikaatit ja todistukset ovat osoitus siitä, että käyttämämme työskentelymenetelmät ovat turvallisia ja että Cinia on luotettava ja turvallinen kumppani suuret turvallisuusvaatimukset omaaville yrityksille ja organisaatioille.

ISO/IEC 27001

Cinia Kyberturvallisuuspalveluille, sekä Service Deskille on myönnetty kansainvälisesti tunnustettu tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän ISO/IEC 27001 -sertifikaatti. Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän sertifiointi kattaa Cinian Kyberturvallisuuspalvelut, Service Desk -toiminnan sekä tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän tukiprosessit ja ohjauksen, kuten yritystasoiset turvallisuuspolitiikat, -ohjeet ja -käytännöt.


ISO/IEC 27001 on kansainvälinen tietoturvallisuuden hallintajärjestelmästandardi riskien arvioinnin ja tarvittavien ehkäisevien toimenpiteiden toteuttamiseen. Standardi asettaa vaatimukset organisaation tietoihin kohdistuvien riskien tunnistamiseen ja niiden tehokkaaseen hallintaan.

Yritysturvallisuusselvitystodistus FSC

Cinialle on myönnetty päivitetty yritysturvallisuustodistus, Facility Security Clearance (FSC). 

Yritysturvallisuustodistus on osoitus Cinian korkeasta turvallisuustasosta, joka mahdollistaa viranomaisten turvallisuusluokiteltujen tietojen luotettavan säilytyksen ja käsittelyn.

Todistus voidaan myöntää suomalaiselle yritykselle, jonka on turvallisesti kyettävä käsittelemään asiakkaanaan olevan julkishallinnon organisaation salassa pidettävää tietoa. Todistuksen Cinialle myönsi Puolustusvoimat.

  • kyberturvallisuusratkaisut-hero

    Turvaa, varmuutta ja vaivatonta yhteydenpitoa 24/7

    Turvaamme liiketoimintasi jatkuvuuden ja suojaamme tärkeät tietosi päätelaitteista palvelimiin ja verkoista sovelluksiin.