5.9.2022 21:46

Mitkä asiat askarruttavat yrityksiä valokuituyhteyden hankinnassa? – 5 usein kysyttyä kysymystä

Valokuituyhteys on tunnetusti nopea ja luotettava, mutta sen hyödyntäminen ei ole yrityksissä itsestäänselvyys. Valokuidun hankinnassa yrityksiä mietityttävät muun muassa hinta ja se, saako yhteyden mihin sijaintiin tahansa. Lue asiantuntijamme vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin.

1. Miten valokuitu eroaa muista liittymistä?

Valokuitu on tarjolla olevista tietoliikenneyhteyksistä nopein, tasalaatuisin ja siinä on matalin vasteaika eli latenssi. Valokuituyhteyden nopeus voi olla jopa 100 gigabittiä eli 100 000 megabittiä sekunnissa. Vertailukohtana voi mainita, että esimerkiksi kuparikaapeliyhteyden kautta päästään usein vain noin 50–100 megabitin nopeuksiin ja 5G-yhteydellä käytännössä usein maksimissaan noin 500–800 megabittiin.  

Valokuidussa nopeus on lisäksi sitä mitä luvataankin, eikä nopeuden normaalissa vaihteluvälissä ole hajontaa samassa mittaluokassa kuin muissa yhteyksissä. Valokuituliittymän käyttäjä voikin luottaa siihen, että tiedostojen lähettäminen ei ala yhtäkkiä takkuamaan eivätkä palvelut jumitu kesken päivän yhteyden hidastumisen vuoksi.  

Sekin on hyvä muistaa, että toisin kuin mobiiliyhteyden, valokuituyhteyden nopeuteen ei vaikuta verkon käyttäjämäärä, sää tai kiinteistön maantieteellinen sijainti. Valokuituyhteys on aina tasaisen nopea, sillä yhteyttä ei jaeta muiden toimijoiden kanssa. 

Arvioiden mukaan valokuitukaapelin käyttöikä on vähintään 50 vuotta, joten kyseessä on erittäin pitkäikäinen investointi. Kun valokuitu on kerran rakennettu, yhteyden nopeutta voidaan tulevaisuudessa nostaa lähes rajattomasti yrityksen kasvavien tarpeiden mukaisesti.  

 

2. Mihin yritys tarvitsee valokuitua?

Valokuidun hankinta tulee ajankohtaiseksi monelle yritykselle erityisesti siinä vaiheessa, kun toimintoja halutaan siirtää pilveen ja käyttöön otetaan esimerkiksi jokin pilvialusta, kuten vaikkapa Microsoft Azure, Amazon Web Service (AWS) tai Google Cloud. Kun yritys käyttää päivittäin erilaisia kaistaa vaativia palveluita ja hyödyntää vaikkapa pilvessä toimivia toiminnanohjaus- ja laskutusjärjestelmiä, olennaista on, että tiedonsiirrossa ei ole viiveitä tai katkoksia, jotka hidastaisivat liiketoimintaa.  

Pahimmassa tapauksessa pätkivä internetyhteys voi lamaannuttaa yrityksen toiminnan, jolloin toimimattomalle liittymälle tulee kallis hintalappu. Monelle digitaalisessa ympäristössä toimivalle yritykselle valokuitu onkin ainut luotettava vaihtoehto, sillä kupari- ja mobiiliyhteyksien nopeudet eivät yleensä riittäviä ketterään tiedon siirtämiseen ja liiketoiminnan tehokkaaseen pyörittämiseen.  

Lue myös: Pakkasmarja otti digiloikan huippunopean nettiyhteyden avulla

 

3. Voiko yritys saada valokuituyhteyden minne vaan?

Valokuituliittymän saa yllättävän moneen paikkaan. Yritys voi hankkia liittymän joko olemassa olevaan tai rakenteilla olevaan omistus- tai vuokrakiinteistöön. Vaikka kiinteistössä olisi vain yksi vuokralainen, joka haluaa valokuituyhteyden, tämä ei ole ongelma – myös yksittäisellä vuokralaisella on oikeus haluamaansa yhteyteen. Mikäli kiinteistö on iso ja siinä on useampia vuokralaisia, jotka ovat kiinnostuneita valokuituyhteydestä, saadaan rakentamisen keskittämisellä etuja kaikille toimijoille. 

Valokuitua hankkiessa ei tarvitse huolehtia siitä, minkä operaattorin runkoverkkoja tai yhteyksiä alueella tai kiinteistössä muuten on. Valokuidun toimittaja huolehtii aina yhteyden rakennuttamisesta. 

Tutustu asiakastarinaan: ODL vaihtoi kaikki yhteydet Cinialle 

 

4. Miten valokuitu toimitetaan yrityksen toimipisteeseen?

Joissakin tapauksissa valokuidun toimittamisessa voidaan hyödyntää valmiita putkituksia, joskus joudutaan kaivamaan enemmän. Tyypillisesti valokuiturakentaminen vaatii kuitenkin aina jonkin verran kaivuutyötä, jos kiinteistöön ei ole tehty valmiutta valokuituliittymälle. Sillä ei ole merkitystä, minkä operaattorin toimesta valmius on mahdollisesti aikoinaan tehty. 

Asiakkaalle valokuituliittymän toimitus tapahtuu aina avaimet käteen -ratkaisuna. Valokuidun toimittaja huolehtii mahdollisen kaivuureitin suunnittelun, urakoinnin sekä liittymän kytkennän aina siihen asti, että liittymä on käyttövalmis. 

 

5. Mitä valokuiturakentaminen kustantaa?

Kustannus riippuu siitä, onko kiinteistössä jo valmius valokuituliittymälle, kuinka kaukana alueen valokuituverkon jakopisteet sijaitsevat kiinteistöstä ja kuinka paljon tarvitaan kaivuutyötä. Esimerkiksi valokuituyhteyden toimittaminen keskisuuren kaupungin ydinkeskustassa sijaitsevaan kiinteistöön, jossa kuidun hankkija oli vuokralaisena, maksoi kokonaisuudessaan alle 5000 €. Kuidun rakentaminen tehtiin tässä kyseisessä tapauksessa jakopisteestä kiinteistöön.  

Valokuiturakentaminen mielletään helposti kalliiksi urakaksi, mutta tosiasiassa valokuituyhteyden hintalappu voi yllättää positiivisesti. Kun yritys pohtii tietoliikenneyhteyksien uusimista, aina kannattaa pyytää tarjous valokuituliittymän hankkimisesta. 

 

Tutustu Cinian tietoverkkoratkaisuihin

avatar

Juha Kärsämä

Juha Kärsämä työskentelee Cinialla yritysten tietoverkkoratkaisujen myyjänä. Juhalla on pitkä kokemus asiakaslähtöisestä myyntityöstä sekä työskentelystä valokuituhankkeiden parissa.