23.6.2021 8:28

Valokuitu yritykselle – 5 usein kysyttyä kysymystä

Miksi yrityksen kannattaa hankkia valokuituliittymä? Miten se eroaa muista liittymätyypeistä ja millaisia kustannuksia valokuiturakentamiseen liittyy? Cinialla tietoverkkoratkaisujen myyjänä työskentelevä Juha Kärsämä on toiminut valokuitumyynnin parissa jo yli vuosikymmenen ajan, joten hän jos kuka on oikea henkilö kertomaan lisää valokuidusta yritysten näkökulmasta. Valitsimme Juhan vastattavaksi viisi tyypillisintä valokuidun hankintaan liittyvää kysymystä.

1. Miten valokuitu eroaa muista liittymistä?

Valokuitu on tarjolla olevista tietoliikenneyhteyksistä nopein, tasalaatuisin ja siinä on matalin vasteaika eli latenssi. Näiden ominaisuuksien tärkeys korostuu erityisesti silloin, kun yrityksen liiketoiminta nojaa luotettavasti toimiviin internetyhteyksiin ja kun yritys haluaa kehittää oma digitaalista ympäristöään hyödyntämällä yhteyksiä esimerkiksi pilvipalveluihin.

Valokuituyhteyden nopeuksissa voidaan päästä jopa 100 gigabittiin eli 100 000 megabittiin sekunnissa. Vertailukohtana voi mainita, että esimerkiksi kuparikaapeliyhteyden kautta päästään usein vain noin 50-100 megabitin nopeuksiin ja 5G-yhteydellä käytännössä usein maksimissaan noin 500-800 megabittiin. Valokuidussa nopeus on lisäksi sitä mitä luvataankin, eikä nopeuden normaalissa vaihteluvälissä ole hajontaa samassa mittaluokassa kuin muissa yhteyksissä. Sekin on hyvä muistaa, että toisin kuin mobiiliyhteyden, valokuituyhteyden nopeuteen ei vaikuta verkon käyttäjämäärä, sää tai kiinteistön maantieteellinen sijainti. Valokuituyhteys on aina tasaisen nopea, sillä yhteyttä ei jaeta muiden käyttäjien kanssa.

2. Mihin yritys tarvitsee valokuitua?

Mikäli yrityksellä on käytössä paljon erilaisia kaistaa vaativia pilvipalveluita, pilvessä toimiva toiminnanohjausjärjestelmä tai isoja tiedostoja lähetetään jatkuvasti oman tiimin tai asiakkaiden suuntaan, eivät kupari- ja mobiiliyhteyksien nopeudet yleensä ole riittäviä liiketoiminnan tehokkaaseen pyörittämiseen. Tällöin valokuitu on paras ratkaisu yrityksen tietoliikenneyhteydeksi.

Kerran rakennetun valokuidun etuna on se, että siinä yhteyden nopeutta voidaan tulevaisuudessa nostaa lähes rajattomasti yrityksen kasvavien tarpeiden mukaisesti. Valokuituyhteys on myös helppo varmentaa tai kahdentaa hätätilanteita varten mobiiliyhteydellä, jolloin voidaan varautua tilanteeseen, jossa kiinteistön ulkopuolella joku kaivaa valokuitukaapelin vahingossa poikki ja yhteys katkeaa korjauksen ajaksi.

3. Minne valokuituliittymän saa?

Valokuituliittymän saa jopa yllättävän moneen paikkaan. Asiakas voi hankkia liittymän joko olemassa olevaan tai rakenteilla olevaan omistus- tai vuokrakiinteistöön. Vaikka kiinteistössä olisi vain yksi vuokralainen, joka haluaa valokuituyhteyden, tämä ei ole ongelma – myös yksittäisellä vuokralaisella on oikeus haluamaansa yhteyteen. Mikäli kiinteistö on iso ja siinä on useampi vuokralainen, jotka ovat kiinnostuneita valokuituyhteydestä, saadaan rakentamisen keskittämisellä etuja kaikille toimijoille.

Valokuitua hankkiessa ei tarvitse huolehtia siitä, minkä operaattorin runkoverkkoja tai yhteyksiä alueella muuten on. Valokuidun toimittaja huolehtii aina yhteyden rakennettumisesta.

4. Miten valokuitu toimitetaan kiinteistöön?

Joissakin tapauksissa valokuidun toimittamisessa voidaan hyödyntää valmiita putkituksia, joskus joudutaan kaivamaan enemmän. Tyypillisesti valokuiturakentaminen vaatii kuitenkin aina jonkin verran kaivuutyötä, jos kiinteistöön ei ole tehty valmiutta valokuituliittymälle. Sillä ei ole merkitystä, minkä operaattorin toimesta valmius on mahdollisesti aikoinaan tehty.

Asiakkaalle valokuituliittymän toimitus tapahtuu aina avaimet käteen -ratkaisuna – valokuidun toimittaja huolehtii mahdollisen kaivuureitin suunnittelun, urakoinnin sekä liittymän kytkennän aina siihen asti, että liittymä on käyttövalmis.

5. Millaisia kustannuksia valokuituliittymän rakentamiseen liittyy?

Kustannus riippuu siitä, onko kiinteistössä jo valmius valokuituliittymälle, kuinka kaukana valokuidun jakopisteet sijaitsevat kiinteistöstä ja kuinka paljon tarvitaan kaivuutyötä. Esimerkiksi valokuituyhteyden toimittaminen keskisuuren kaupungin ydinkeskustassa sijaitsevaan kiinteistöön, jossa kuidun hankkija oli vuokralaisena, maksoi kokonaisuudessaan alle 5000 €. Kuidun rakentaminen tehtiin tässä kyseisessä tapauksessa operaattorin jakopisteestä kiinteistöön.

Valokuiturakentaminen mielletään helposti kalliiksi urakaksi, mutta tosiasiassa valokuituyhteyden hintalappu voi yllättää positiivisesti. Aina kannattaa siis pyytää ainakin tarjous, jos valokuitu yhtään kiinnostaa!

Valokuiturakentamisen sesonki on parhaillaan käynnissä, joten toimi nyt!

Onko valokuiturakentaminen teillä ajankohtaista? Yritysmyyntimme palvelee kaiken kokoisia yrityksiä valokuituyhteyksiin liittyen läpi vuoden.

Ota yhteyttä

avatar

Juha Kärsämä

Artikkelissa haastateltu Juha Kärsämä työskentelee Cinialla yritysten tietoverkkoratkaisujen myyjänä. Juhalla on pitkä kokemus asiakaslähtöisestä myyntityöstä sekä työskentelystä valokuituhankkeiden parissa.