6.4.2021 9:13

VPN yritykselle: mitä, miksi, miten?

VPN (Virtual Private Network) yhdistää eri paikoissa sijaitsevat nettiyhteydet yhteiseksi verkoksi. VPN-palvelu on yleensä salattu, eli yhteyden yli kulkevaa tietoliikennettä ei pääse kukaan salakuuntelemaan. 

VPN-nimellä tarjotaan nykyisin kahdentyyppisiä palveluita yrityksille ja kuluttajille. Kotikäyttäjille markkinoidaan ilmaisia tai pienellä kuukausimaksulla toimivia VPN-palveluita, missä nettiyhteyden liikenne määritellään kulkemaan salattuna VPN-palveluntarjoajan verkkoon ja sieltä Internetiin. Tällaisia palveluita käytetään mm. mahdollistamaan streamauspalveluiden kuten Netflixin sisältöjen katselu eri maista kuin missä kotikäyttäjä oikeasti sijaitsee, tai salaamaan käyttäjän arkaluontoista nettiliikennettä.

Yritykselle VPN tarkoittaa yleensä tapaa liittää toimistoja ja toimipisteitä yhdeksi jaetuksi toimistoverkoksi. VPN-palvelun avulla työntekijät voivat käyttää toimistoverkon palveluita etäyhteyksien avulla kotoa, toisen yrityksen vierasverkosta, tai matkan päältä.


Miksi VPN on tärkeä kaiken kokoisille yrityksille?

Niin pienet kuin suuret yritykset pyörittävät toimistoverkossaan palveluita, joita ei voi pitää auki Internetiin tietoturva- ja tietosuojasyistä. Verkkolevyt, toimiston tulostimet, yrityksen sisäiset dokumentinhallintajärjestelmät tai intranetit pidetään yleensä avoinna vain niihin paikkoihin, mistä työntekijät niitä yleensä käyttävät. Pääsy myös ulkoistettuihin palveluihin kuten laskutukseen, palkanlaskentaan tai työaikakirjanpitoon voi olla rajattu siten, että vain yrityksen toimistoverkosta pääsee niihin käsiksi. Lisäksi yrityksen toimialasta riippuen yrityksen tietoturvapolitiikat, tietosuoja-asetukset, Suomen laki tai asiakassopimukset saattavat vaatia, että tietoliikenne jonka yli käsitellään yrityksen luottamuksellisia tietoja, asiakkaiden tietoja tai henkilötietoja täytyy olla salattua. VPN tarjoaa niin pienille kuin suurillekin yrityksille sekä tietoliikenteen salauksen että mahdollisuuden olla läsnä toimistoverkossa mistä tahansa vaivattomasti ja luotettavasti.


Kuinka kuluttajille ja yrityksille tarjottavat VPN-palvelut eroavat toisistaan?

Kuluttajille markkinoitavat VPN-palvelut on yleensä kehitetty ja toteutettu eri tarpeisiin kuin yritysten VPN-palvelut. Kuluttajille tarjotaan mahdollisuutta salata Internet-liittymän nettiliikenne, käyttäjän IP-osoite ja fyysinen sijainti. Kuluttajien palvelut on yleensä toteutettu siten, että tietoliikenne kulkee salattuna VPN-palveluntarjoajan verkkoon, minkä jälkeen käyttäjä ei voi olla varma liikenteen kohtalosta. VPN-palveluntarjoaja voi halutessaan tallentaa tai salakuunnella liikennettä, tarjota pääsyn tietoon eri maiden viranomaisille, tai myydä tietoa rikollisille tahoille. Kuluttajatason VPN-palveluntarjoajia on satoja eri maissa, ja kuluttajan on vaikeaa vertailla palveluiden luotettavuutta ja tietosuojan tasoa. Kuluttajatason VPN-palveluiden varjolla on tehty suoraan myös huijauksia tai haittaohjelmakampanjoita.

Yrityksille tarjottavat VPN-palvelut sen sijaan toimivat eri tavalla. Yritystason VPN-palvelu voidaan toteuttaa niin, että VPN-liikenteen salaamiseen ja siirtämiseen tarkoitetut laitteet sijaitsevat yrityksen omissa tiloissa. Yhteyden tärkeimmät kriteerit ovat tietoliikenteen luotettava salaus sekä työntekijöiden tai toisten toimipisteiden yhdistäminen osaksi työpaikan verkkoa. Yrityksille tarjottavat VPN-palvelut toteuttavat nämä kriteerit luotettavasti ja kustannustehokkaasti. Yritystason VPN-toteutuksissa palveluntarjoaja tai kukaan muukaan ei pääse salakuuntelemaan yhteyden yli kulkevaa tietoliikennettä. Yritys voi halutessaan myös itse hallinnoida ja seurata VPN-palvelunsa käyttöä.

Palveluntarjoajan toimittama VPN-palvelu eroaa yrityksen itsensä tekemästä toteutuksesta siten, että avaimet käteen -ratkaisussa palveluntarjoaja toimittaa yritykselle sopivan ratkaisun valmiiksi määriteltynä ja käyttövalmiina, eli yrityksen ei tarvitse käyttää aikaa tai hankkia asiantuntemusta laitteiden vertailuun, ratkaisun suunnitteluun, määritysten tekemiseen tai palvelun operointiin ja jatkuvaan ylläpitoon.


Mihin ominaisuuksiin yritysten on hyvä kiinnittää huomiota VPN-palvelua valitessa?

VPN-palveluita vertailtaessa ja palvelua valittaessa on tärkeää miettiä palvelun sopivuutta yrityksen tarpeisiin nyt ja tulevaisuudessa niin kustannustekijöiden kuin palvelun ominaisuuksien ja joustavuuden osalta. VPN-palvelun kustannukset määräytyvät yleensä yhdistettävien toimipisteiden, käyttäjien määrän tai salattavan liikenteen määrän mukaan. Yrityksen kannattaa valita palveluntarjoaja, joka pystyy tarjoamaan joustavan ja kustannustehokkaan ratkaisun näiden kriteerien perusteella.

Tehokkainta on yleensä hankkia VPN-yhteys samalta palveluntarjoajalta, joka toimittaa yrityksen tietoliikenneyhteydet. VPN-palvelun ylläpito ja käyttäjien tuki hoituu kätevimmin samalta luukulta, missä asioidaan myös muissa tietoliikenneasioissa. Palveluntarjoajan luotettavuus, teknisen tuen laatu, asiakastyytyväisyys sekä muiden asiakkaiden käyttökokemukset merkitsevät paljon tämäntyyppisiä palveluita vertailtaessa.