Toimipisteiden väliset yhteydet

Cinia cVPN2 - Pilviaikakauden yritysverkko

Cinia cVPN² on uuden ajan SDWAN-teknologiaan perustuva yritysverkkopalvelu. Palvelu sisältää tutut, MPLS-pohjaisen verkkopalvelun ominaisuudet, mutta laajentaa niitä ohjelmisto-ohjautuvuuden (SDN) tuomilla uusilla mahdollisuuksilla. Tätä hybridiratkaisua käytetään maantieteellisesti erillään olevien lähiverkkojen yhdistämiseen.

Palvelussa esimerkiksi asiakkaan toimipisteistä muodostetaan yksi verkkokokonaisuus. Tämä voidaan jakaa yhteen tai useampaan loogiseen verkkoon, jotka voidaan ulottaa kaikkiin tai haluttuihin toimipisteisiin ja liittymiin asiakkaan tarpeen mukaan.

Liittyminä voi olla kiinteitä korkean SLA:n alaisia MPLS-pohjaisia liittymiä, kiinteitä- tai langattomia Internet-liittymiä tai yhdysliikennettä pilvipalveluihin tai muihin kolmansiin osapuoliin. Palveluun on mahdollista liittää muita Cinian tuottamia asiakkaan liiketoimintaa tukevia lisäpalveluita.

Palvelulla saavutettavia hyötyjä

 • Yhdistää toimipisteesi, käyttäjäsi ja palvelut yhdeksi hallituksi verkkokokonaisuudeksi
 • Salatut yhteydet lisäävät tietoturvaa
 • Samat verkot ja palvelut voidaan ulottaa myös kiinteän Internet- tai 4G-yhteyden takana oleviin toimipisteisiin, myös ulkomailla
 • Sovellustietoisuuden tuoma näkyvyys verkkoliikenteeseen
 • API-rajapinnat ulkoisia integrointeja varten
 • Mahdollista liittää yksityiset ja julkiset pilvipalvelut kiinteäksi osaksi yritysverkkoa Cinia cMatrix -palvelua hyödyntäen
 • Laajakaistainen palvelu skaalautuu nopeasti nykyisiin ja tulevaisuuden kapasiteettitarpeisiin
 • Palvelukokonaisuus on muokattavissa ja sovitettavissa liiketoimintatarpeisiin toimipistekohtaisesti
 • Toimintavarmuuden takaavat useat toteutuksen ja palvelun tekniset varmistustavat
 • Korkeat SLA-tasot varmistavat palvelun soveltuvuuden kriittisiin liiketoimintatarpeisiin
 • Kaikille Cinian palveluille yhteinen asiantunteva asiakaspalvelu on käytettävissäsi aina kun sitä tarvitset
 • Cinian asiantuntijat auttavat verkkojen mahdollistamien uusien liiketoimintamallien kehittämisessä
 • Läpinäkyvyys. Voit seurata palveluntilaa, palvelupyyntöjä ja raportteja ajantasaisesta asiakasportaalista

Cinia cVPN² -palvelun kuvaus

cVPN²-palvelussa asiakkaalle luodaan tarpeen mukaan yksi tai useampi looginen verkko (Overlay, VRF, L3VPN), joista muodostuu asiakkaan yksityinen yritysverkko. Tämä looginen verkko/verkot voidaan ulottaa asiakkaan toimipisteisiin erilaisia siirtoteitä (Underlay, transport) pitkin. Siirtotienä voi olla esim. Cinian MPLS-yhteys, jolloin palvelu vastaa perinteistä MPLS-liittymää, mutta ohjelmisto-ohjautuvuudesta myötä palvelussa on käyttöönotettavissa halutessa myös uusia ominaisuuksia.

Teknologian mahdollistamia ominaisuuksia ovat esimerkiksi liikenteen reititys eri siirtoteiden kautta sovelluskohtaisesti, paikallinen internet reititys, näkyvyys verkkoliikenteeseen sovelluskohtaisesti tai vaikka AWS- tai Azure-palveluiden liittäminen omaksi toimipisteeksi osaksi yritysverkkoa.

MPLS-siirtotien lisäksi samat verkot ja palvelut voidaan ulottaa toimipisteeseen salattuna myös Internetin tai vaikka 4G yhteyden kautta. Tällöin saadaan esim. ulkomailla tai haja-asutusalueella ovat toimipisteet tai järjestelmät osaksi yritysverkkoa helposti ja kustannustehokkaasti.

Kokonaisuutta hallitaan ja valvotaan Cinian keskitetyillä hallintakomponenteilla, jotka tuotetaan Cinian omasta yksityisestä laiteympäristöstä Suomesta.

Cinia cLAN

Toimipisteiden välisten yhteyksien lisäksi toteutamme yritysten lähiverkkoratkaisut toimistoihin ja erilaisiin toimipisteisiin. Cinian lähiverkkoratkaisujen avulla asiakas voi ulkoistaa lähiverkkoympäristönsä Cinialle, jolloin Cinia huolehtii lähiverkosta kokonaisvaltaisesti aina teknologiavalintoihin asti. Lähiverkko on nopea, luotettava ja turvallinen tapa kytkeytyä yhteisiin palveluihin ja Cinian erikoistuminen kriittisiin tuotantoverkkoihin takaa kyvykkyyden täyttää korkeatkin toimivuusvaateet.

Nyt saatavilla myös SDWAN- ja LAN-teknologiat yhdistävä kokonaisratkaisu. SDWAN-, NGFW-, LAN- ja WLAN-laitteet yhdistettynä samaan keskitettyyn hallintaan, jolla näkyvyys koko toimipistekokonaisuuden infraan.

Cinia cLAN on asiakaskohtainen kokonaispalvelu, joka koostuu aktiivilaitteista, toimitusprojektista ja hallintapalvelusta. 

Cinian lähiverkkopalvelujen tuottama ratkaisu tuo asiakkaan käyttöön nykyaikaisen, luotettavan ja suorituskykyisen ratkaisun vuosiksi eteenpäin. Jatkuvan kehityksen periaatteiden mukaisesti Cinia takaa teknologiaosaamisellaan jatkuvan kehitysprosessin lähiverkkoratkaisuilleen.

Cinia cLAN -palvelu lyhyesti

 • Suorituskykyinen ja moderni toimistojen lähiverkko asiakastarpeeseen räätälöitynä
 • Kokonaisvaltainen avaimet käteen –ratkaisu
 • Jatkuva kehitysprosessi
 • 24/7-valvonta ja hallinta

Ota yhteyttä

Jan Forss
Account Manager, Tietoverkkopalvelut
+358 40 922 3120
rghavzv.fhxhavzv@pvavn.sv
Tuomas Yli-Suvanto
Business Manager, Tietoverkkopalvelut
+358 40 862 1061
rghavzv.fhxhavzv@pvavn.sv