Skip to main content
Takaisin

Cinia kehittämään julkisten sote-toimijoiden UNA Ydintä

Cinia kehittämään julkisten sote-toimijoiden UNA Ydintä

Cinia voitti hankintakilpailussa tehtävän suunnitella ja toteuttaa kansallisen UNA Ytimen tilannekuva-näkymä. UNA-yhteistyö on maakuntien ja julkisten sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden keino parantaa tuottavuutta ja vaikuttavuutta.

Uusi integraatio- ja tiedonhallintaratkaisu, UNA Ydin, mahdollistaa yksilö- ja väestötason asiakkuustietojen hyödyntämisen valtakunnallisesti.

Uudessa tietojärjestelmässä Cinian toteutettavaksi tuleva tilannekuva tarkoittaa käyttöliittymää, joka tulee helpottamaan sote-ammattilaisen työtä, kun se koostaa pirstaleisen tiedon monista vanhoista järjestelmistä yhteen paikkaan.

Lääkärit, hoitajat, sosiaalityöntekijät ja muut sote-ammattilaiset näkevät kukin vain ne tiedot, jotka tehtävän suorittamiseen tarvitaan ja joiden tarkasteluun heillä on oikeudet lainsäädännön nojalla. Yksilötasolla asiakkaat tulevat saamaan parempaa hoitoa, kun hoitohenkilökunnalla on kattavat tiedot asiakkaan kokonaiskuvasta.

"Me Ciniassa uskomme, että tulevaisuudessa yritysten ja organisaatioiden toiminta rakentuu yhä vahvemmin tietoturvallisille digitaalisille verkostoille. On hienoa päästä hyödyntämään Cinian pitkää terveydenhuoltoalan digitalisoinnin osaamista Suomen uuden sosiaali- ja terveydenhuollon alustan rakentamisessa", sanoo liiketoimintajohtaja Jukka Hornborg Cinialta. 

"Ilman saumatonta tiedonkulkua ei sosiaali- ja terveyspalveluja pystytä uudistamaan. UNA-yhteistyö on hieno esimerkki uudenlaisesta toimintatavasta, jolla sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien kehittämiseen saadaan kauan kaivattua ketteryyttä ja joustavuutta. Tilannekuva on ensimmäinen käyttäjille näkyvä osa UNA Ydintä, ja sitä hyödynnetään Ytimen toiminnallisuuden pilotoimisessa ja varmentamisessa. Odotammekin käyttäjäorganisaatioiden kanssa innolla projektissa toteutettuja ratkaisuja käyttöömme", sanoo digijohtaja Kimmo Kasteenpohja UNAsta

Lisätietoja antavat:             

Jukka Hornborg, liiketoimintajohtaja, Cinia Oy, puh. +358 40 592 9596, jukka.hornborg(at)cinia.fi
Kimmo Kasteenpohja, digijohtaja, UNA Oy, puh. +358 44 430 9851,  kimmo.kasteenpohja(at)unaoy.fi


Cinia
 tarjoaa turvallisia korkean käytettävyyden tietoverkko- ja ohjelmistoratkaisuja. Toimintamme perustana on vankka asiantuntemus modernista sovelluskehityksestä, tietoverkkoteknologioista ja kriittisistä toimintaympäristöistä. Noin 15 000 reittikilometrin laajuinen optinen kuituverkkomme C-Lion1-merikaapeleineen mahdollistaa nopeimmat tietoliikenneratkaisut Keski-Eurooppaan sekä Aasian ja itäisen Euroopan markkinoille. Yhdistämällä omia ja kumppaniemme palveluja toteutamme luotettavia kokonaisratkaisuja, jotka mahdollistavat asiakkaidemme digitaaliset menestystarinat. Lisätietoa: www.cinia.fi

UNA Oy on julkisomisteinen osakeyhtiö, jonka omistajina 20 sairaanhoitopiiriä, kuntia, kuntayhtymiä ja omistajien strategisia kumppaneita. UNA Oy on perustettu 15.12.2017 hoitamaan omistajiensa lukuun sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan- ja järjestelmäkehittämisen tehtäviä. UNA Oy tarjoaa kehittämis- ja asiantuntijapalveluita ja muodostaa osaamiskeskuksen, joka huolehtii siitä, että kehittämistyön tulokset kyetään hyödyntämään laaja-alaisesti UNA-yhteisössä. Lisätietoja: www.unaoy.fi

Sinua voisi kiinnostaa