Konsultointi

Asiantuntijat ja kehitystiimit tuotekehitykseen

Kaikki Cinian ohjelmisto- ja laadunvarmistusosaaminen on asiakkaidemme hyödynnettävissä myös konsultointitoimeksiantojen muodossa.

Tuomme organisaatioosi täydentävää osaamista ja näkemystä, tasaamme joustavasti työkuorman vaihteluja ja varmistamme hankkeidesi onnistumisen työskentelemällä suunnittelu- ja määrittelytyön, toteutuksen, projektijohdon sekä laadunvarmistuksen toimeksiannoissa.

Pystymme toimittamaan tarpeisiisi mitoitetun palvelun, yksittäisistä asiantuntijoista kokonaisiin kehitystiimeihin. Työnjohto- ja arkkitehtuurivastuu voi olla asiakkaan tuoteomistajalla tai vaihtoehtoisesti voimme toimia ulkoistuskumppanina kantaen kokonaisvastuun meille nimetyistä osa-alueista tai tuotteista.

Tarvittaessa työskentelemme asiakkaan tiloissa koko toimeksiannon ajan, osana kehitystiimiäsi. Meillä on myös mahdollisuus osoittaa omalta toimistoltamme turvaluokiteltu työtila, johon pääsy on rajattu ainoastaan hankkeessasi työskenteleville asiantuntijoille.

Cinialla on vuosien kokemus pitkäjänteisestä ja luottamukseen perustuvasta tuotekehityskumppanuudesta useiden asiakkaiden kanssa.

Asiakkaan edunvalvonta

Hankkeissa, joiden päävastuullisena toimittajana on kolmas osapuoli, Cinia voi toimia edunvalvojan roolissa osallistumalla määrittelytyöhön, katselmoimalla tuotoksia sprintinvaihdoissa tai suorittamalla asiakkaan puolesta järjestelmän hyväksyntätestausta.

Kokeneet asiantuntijamme tuovat jämeryyttä, ennakoitavuutta sekä selkeää viestintää projekti- ja ohjausryhmätyöskentelyyn. Keskittymällä asiakkaan kannalta oikeisiin asioihin huolehdimme siitä, että prosessi pysyy keveänä ja tarkoituksenmukaisena.

Ratkomme eteen tulevia haasteita rakentavasti asiakkaan edun mukaisesti. Tekninen osaamisemme auttaa jo alkuvaiheessa arvioimaan toimittajien ehdottamia ratkaisuja jatkokehitettävyyden, skaalautuvuuden ja elinkaarikustannusten näkökulmasta.

Testauspalvelumme valvoo asiakkaan puolesta, että testattavuus sekä tietoturva on huomioitu riittävän aikaisessa vaiheessa ja valmis järjestelmä vastaa vaatimuksia. Huolehdimme siitä, että asiakkaat saavat toimittajalta riittävän dokumentaation ohjelmiston jatkokehityksen tueksi.

Hanke- ja projektijohto

Cinian projektijohtajat ovat kokeneita IT-alan asiantuntijoita, joilla on kokemusta laajoista hankekokonaisuuksista sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. He valvovat asiakkaidemme etua ja varmistavat kehityshankkeiden onnistumisen.

Projektipäällikkö suunnittelee, aikatauluttaa, resursoi ja ohjaa kehitystiimin sekä ulkoisten toimittajien työskentelyä. Projektin koordinoimisen lisäksi projektinjohto soveltaa riskienhallinnan menetelmiä ja varmistaa toimituslaadun systemaattisilla testausmenetelmillä. Projektipäällikkö huolehtii raportoinnista ja läheisestä kommunikoinnista asiakkaan, kehitystiimin ja toimittajaverkoston kanssa.

Noudatamme projektijohtamisen laatukriteeristöä, joka takaa kattavan laadunvarmistuksen sekä tehokkaan palvelun toteutuksen. Sovellamme kehityshankkeisiin lähtökohtaisesti ketteriä menetelmiä (esimerkiksi Scrum, Kanban), mutta projektipäälliköillemme ovat tuttuja myös perinteiset vesiputousmallit sekä erilaiset hybridimallit.

Suunnittelu- ja määrittelytyö sekä selvitykset

Projektien esiselvitys- ja määrittelyvaiheessa Cinia auttaa tekemään päätöksiä, joilla varmistetaan ohjelmistojen laatu, tietoturvallisuus, skaalautuvuus ja jatkokehitettävyys kaikissa olosuhteissa. Asiantuntijamme tuovat esiin vaihtoehdot haluttujen ominaisuuksien toteuttamiseen ja ennakoivat niiden kustannusvaikutuksia – huomioiden koko ohjelmiston elinkaaren.

Arkkitehtuurisuunnittelussa korostamme ratkaisujen ylläpidettävyyttä. Huolehdimme ratkaisujen sovittamisesta asiakkaan kokonaisarkkitehtuuriin. Tuomme laadunvarmistuksen näkökulman ohjelmistohankkeisiin jo ennen lähtökiihdytystä. Suunnittelemme testattavuuden ja määrittelemme tarkoituksenmukaisen tason tietoturvallisuudelle asiakaslähtöisesti.

Cinian asiantuntijat jalostavat ideat konsepteiksi, määrittelydokumenteiksi, käyttöliittymäsuunnitelmiksi ja projektisuunnitelmiksi, jotta voit tehdä valistuneita päätöksiä hankkeidesi edistämisestä. Olemme tukenasi alkukartoituksesta valmiiseen lopputulokseen saakka.