Tietoturvapalvelu

Tietoturvapalvelu

Cinia palvelee asiakkaitaan kaikissa tietoturvaan liittyvissä tarpeissa tietoturvapolitiikan, henkilöstön, tietojärjestelmien ja infrastruktuurin sekä ulkoisten uhkien torjunnan tasoilla.

Kartoitamme nykytilanteen, autamme asettamaan tavoitteet ja suunnittelemme huolellisesti toimenpiteet niiden saavuttamiseksi. Luotsaamme asiakkaamme menestyksekkäästi perille vaatimuksenmukaisuus- ja standardointihankkeissa. Valmennamme ja järjestämme työpajoja, joiden avulla asiakas parantaa konkreettisesti organisaation tietoturvaa. Tietoturva on tinkimätön osa kaikkia ohjelmistopalveluitamme.

Yleisimmin toimittamamme tietoturvapalvelu on kustannustehokas tietoturvatarkastus. Varmistamme, ettei asiakkaan ohjelmisto tai verkkopalvelu sisällä sellaisia haavoittuvuuksia, jotka vaarantaisivat järjestelmän sisältämät tiedot tai mahdollistaisivat sen hyväksikäyttämisen.

Tietoturvatarkastuksen osa-alueita ovat syötteenkäsittely, istunnonhallinta, tunnistaminen, pääsynhallinta, järjestelmän suojaus ja suorituskyky. Tehdyt havainnot luokitellaan ja pisteytetään kansainvälisesti hyväksytyn Common Vulnerability Scoring System (CVSS) -järjestelmän mukaisesti.

Tarkastuksen tuloksena asiakkaamme saa selkeän kirjallisen raportin, joka kertoo havaitun tietoturvatason sekä yksityiskohtaisemmin kriittiset löydökset, korjattavat haavoittuvuudet ja kunnossa olevat osa-alueet.