Integraatiot

Integraatiot ja API-kehitys

Integraatioilla tarkoitetaan ohjelmistototeutusta, jonka avulla yksi tai useampi tietojärjestelmä kytketään turvallisesti toisiinsa, tyypillisesti standardeja rajapintoja (API) hyödyntäen.

Integraatiot mahdollistavat käyttäjien tarvitseman tiedon nopeamman löydettävyyden, ajantasaisuuden sekä manuaalisen työn vähentämisen, kun tietoja ei tarvitse siirtää järjestelmien välillä. Tiedonkulkua voidaan automatisoida ja poistaa käyttäjien tarve kirjautua sisään erikseen eri järjestelmiin. Työskentely tehostuu ja asiakas saavuttaa merkittäviä säästöjä.

Avoimen datan höydyntäminen tarkoittaa sitä, että kolmannen osapuolen tarjoaman APIn kautta noudetaan tietoa rikastamaan järjestelmän jo sisältämää dataa. Integraatioprojektin avulla voidaan rakentaa järjestelmääsi API, mikäli haluat itse tarjota tuottamaasi dataa tai palveluita muiden toimijoiden hyödynnettäväksi.

Järjestelmäintegraatiot ovat maaperää, jolle kaikki ohjelmisto- ja ratkaisutoimittajat eivät mielellään astu, sillä niihin liittyy usein yllätyksiä ja riskejä. Integraatioprojektin onnistuminen vaatii toimittajalta syvällistä rajapinta- ja prosessiosaamista, ongelmanratkaisukykyä sekä testausosaamista.

Cinia toteuttaa vaativia integrointeja muun muassa teollisuuden, tietoliikenteen ja julkishallinnon alueilla. Tartumme haasteellisimmissakin integraatioprojekteissa rohkeasti ohjauspyörään. Kommunikoimme integraatioprojektin aikana sujuvasti eri osapuolten kanssa, jotta kaikki tapahtuu oikeaan aikaan ja sovitusti.