Modernisaatiot

Modernisaatiot

Käytössä olevat tietojärjestelmät saavuttavat jossain vaiheessa elinkaarensa lopun. Uudistamistarpeet voivat liittyä teknologia-alustan vanhenemiseen, heikentyneeseen tietoturvaan tai kokonaisarkkitehtuurin kehittämiseen. Organisaation prosessit ja käyttäjien roolit ovat voineet muuttua siten, ettei vanha järjestelmä enää vastaa nykytarpeisiin.

Cinia lähestyy tällaisia tilanteita käytännönläheisesti. Olemassa olevien järjestelmien modernisoinnilla ratkaisujen elinkaarta voidaan useissa tapauksissa jatkaa huomattavasti.

Tyypillisesti modernisointihankkeissa säilytetään tiettyjä elementtejä vanhasta ratkaisusta ja tuodaan niiden rinnalle uusia. Modernisaatio toteutetaan vaiheittain, esimerkiksi käyttöliittymäkerroksesta tai tiedonsiirtorajapinnoista aloittaen. Ennen käyttöönottoa olemassa oleva tieto konvertoidaan ja siirretään uuteen järjestelmään.

Cinialla on runsaasti kokemuksia onnistuneista modernisointihankkeista, joiden avulla toiminnan jatkuminen turvataan. Nämä hankkeet osoittautuvat kustannuksiltaan edullisemmiksi kuin vanhan pääjärjestelmän muutostyöt.

Asiakas saa modernisaation tuloksena ratkaisun, joka tehostaa toimintaa, parantaa käyttökokemusta ja mahdollistaa joustavan ja kustannustehokkaan jatkokehittämisen.