Sovellusylläpito

Sovellusylläpito

Cinian jatkuvien palveluiden avulla turvataan tietojärjestelmien toiminta sekä ketterä jatkokehittäminen.

Ohjelmistojen sovellusylläpitopalvelut kattavat puhelimitse annettavan käyttötuen pääkäyttäjille, rutiininomaiset ylläpito- ja valvontatehtävät sekä järjestelmien pienkehityksen kulloinkin sovitussa laajuudessa.

Cinian palkittu ja ISO27001-sertifioitu Service Desk toimii keskitettynä kontaktipisteenä Cinian jatkuville palveluille huolehtien erilaisten tapahtumien ja muutoksien hoitamisesta asiakkaan puolesta 24/7. Käsittelemme ongelmatilanteet ripeästi sovitun palvelutason (SLA) puitteissa.

Lisää Cinian turvallisuussertifikaateista.

Sovellusylläpidon lisäksi saat Cinialta kattavasti myös skaalautuvat, tietoturvalliset kapasiteettipalvelut ohjelmistosi käyttöympäristöksi.