Palvelumuotoilu

Palvelumuotoilu – osa suurempaa kokonaisuutta

Palvelumuotoilu on muotoilun menetelmien soveltamista palveluiden innovointiin, kehittämiseen ja suunnitteluun. Muotoilun menetelmillä viitataan toimintatapoihin ja työkaluihin, joilla eri sidosryhmien tarpeet määrittävät lopulta tuotteen tai palvelun merkityksellisyyden.

Palvelumuotoilun kritiikki kohdistuu usein siihen, että se nähdään irrallisena prosessina, joka vielä toistaiseksi hankitaan usein ulkopuoliselta palveluntarjoajalta. 

Cinialla palvelumuotoilu on osa suurempaa kokonaisuutta, jolla voidaan suunnata organisaation toiminta liiketoiminnan kannalta merkityksellisemmäksi.

Me Cinialla haluamme, että tämä tietotaito löytyy tulevaisuudessa teidän organisaatiostanne.

Meillä palveluiden suunnittelu on aina ollut tiiviisti yhteydessä palveluiden toteutukseen. Se, mikä muualla nähdään erillisenä palvelumuotoilutyönä, on meillä osa arkisia työskentely- ja yhteistyöprosessejamme.

Näin Cinia tarjoaa asiakkailleen toimintamallin, jossa palvelumuotoilu on lisäarvo, jonka saat kumppanuudesta kanssamme.

Ymmärrä

Toimita

Ideointi ja muotoilu – Cinialla suunniteltava palvelu suhteutetaan osaksi isompaa kokonaisuutta. Laajennamme yhdessä asiakkaan kanssa ymmärrystä toimialojen, organisaatioiden ja eri sidosryhmien välisistä vuorovaikutussuhteista ja niiden tuomasta lisäarvosta. Autamme ja tarjoamme asiakkaan käyttöön vuosien kokemuksen digitaalisten palveluiden kehittämisestä ja hyödyntämisestä eri liiketoiminta-alueilla.

Prosessin lopputulos voi olla konsepti, prototyyppi, analyysi tai valmis ratkaisu. Tärkeintä on, että lopputulos palvelee asiakasta ja liiketoiminnan tarpeita sekä täyttää vaativimmatkin laatukriteerit. Kumppanuus on pitkäjänteistä yhteistyötä, joten tuemme asiakasta palveluiden elinkaaren jokaisessa vaiheessa ideoinnista ylläpitoon saakka.

 

Määritä ja kehitä

MVP (Minimum Viable Product) on Cinian metodi nopealle tuotekehitykselle ja ratkaisujen prototyypitykselle. Keskitymme liiketoiminnan ja tarkoituksen kannalta olennaiseen ja luomme tehokkailla menetelmillä näyttäviä ja jatkojalostettavia ratkaisuja. Työtä tehdään tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa – pääpaino laadussa ja turvallisuudessa.

Jos haluat kuulla tarkemmin tehokkaista tavoistamme ymmärtää ja analysoida sidosryhmien tarpeita ja kuinka jalostamme niistä sinulle ja asiakkaallesi merkityksellisiä ratkaisuja, ota yhteyttä!

 

Autamme mielellämme!

Kimmo Alamartimo
Liiketoimintajohtaja, Ohjelmistoratkaisut, Helsinki
+358 40 552 9204
rghavzv.fhxhavzv@pvavn.sv
Moni Banerjee
Liiketoimintajohtaja, Ohjelmistoratkaisut, Tampere
+358 50 387 2925
rghavzv.fhxhavzv@pvavn.sv
Jukka Hornborg
Liiketoimintajohtaja, Julkishallinnon ohjelmistoratkaisut
+358 40 592 9596
rghavzv.fhxhavzv@pvavn.sv
Marko Juntunen
Asiakkuuspäällikkö, Ohjelmistoratkaisut
+358 40 016 4261
rghavzv.fhxhavzv@pvavn.sv
Jami Sjöblom
Ratkaisumyyjä, Ohjelmistoratkaisut
+358 40 590 4050
rghavzv.fhxhavzv@pvavn.sv
Ville Vainio
Liiketoimintajohtaja, Ohjelmistoratkaisut, Jyväskylä
+358 50 384 3731
rghavzv.fhxhavzv@pvavn.sv