Käyttöliittymäsuunnittelu

UI/UX-suunnittelu

Käyttöliittymäsuunnittelun päämääränä on helppokäyttöinen ja ymmärrettävä ohjelmisto. Hyvä käyttöliittymä on intuitiivinen, mutta myös opastaa käyttäjiä ja estää heitä tekemästä virheitä.

Cinian suunnitteluprosessi alkaa käyttäjän toiminnan tarkastelusta ja asiakkaan tarpeiden ymmärtämisestä. Tähän ymmärrykseen nojaten luodaan konseptit, jotka hiotaan käyttöliittymäsuunnitelmiksi, luonnoksiksi ja mahdollisimman nopeasti toiminnallisiksi prototyypeiksi.

Tuotamme responsiivisia, päätelaitteista riippumattomia internetpohjaisia käyttöliittymiä. Cinialla on kokemusta erityisesti datan visualisoinnista ja edistyksellisistä raportointisovelluksista, paikkatietoa hyödyntävistä käyttöliittymistä sekä mukautuvista, eri lähteistä tietoa kokoavista portaaliratkaisuista.