Cinia ja UNA Ydin

Cinia on mukana kehittämässä julkisten sote-toimijoiden UNA Ydintä

UNA-yhteistyössä kehitetään julkisen sektorin sote-sektorin tietojärjestelmiä. Tavoitteena on uudistaa digitaalista tiedonkulkua sosiaali- ja terveysalalla. Yhteiskäyttöinen tieto mahdollistaa ammattilaisille sujuvamman työskentelyn ja paremman asiakaspalvelun. 

UNA Ydin mahdollistaa yksilö- ja väestötason asiakkuustietojen hyödyntämisen valtakunnallisesti. Digia ja Atostek toimittavat UNA Ytimen integraatio- ja tiedonhallintaratkaisun, joka kerää sosiaali- ja terveydenhuollon tiedon yhteiskäyttöiseen muotoon. Cinia toteuttaa UNA-kokonaisuuteen UNA Ytimen Tilannekuva -ratkaisun, joka tuo UNA Ytimen dataa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille helposti nähtäville ja hyödynnettäväksi. Lue lisää tiedotteesta.

 

Cinian toteuttama UNA Tilannekuva

UNA Tilannekuvalla tarkoitetaan käyttöliittymää, joka helpottaa sote-ammattilaisen työtä, kun useissa järjestelmissä oleva pirstaleinen tieto saadaan koostettua yhteen paikkaan. 

Lääkärit, hoitajat, sosiaalityöntekijät ja muut sote-ammattilaiset näkevät kukin vain ne tiedot, jotka tehtävän suorittamiseen tarvitaan ja joiden tarkasteluun heillä on oikeudet lainsäädännön nojalla. Yksilötasolla asiakkaat saavat parempaa hoitoa, kun hoitohenkilökunnalla on kattavat tiedot asiakkaan kokonaiskuvasta.

Toteutus yhteistyössä hoitoalan ammattilaisten kanssa

UNA Tilannekuva -käyttöliittymä on tarkoitettu sote-ammattilaiselle asiakkaan kokonaistilannekuvan nopeaa hahmottamista varten. Tilannekuva on toteutettu tiivissä yhteistyössä hoitoalan ammattilaisten kanssa ja se on suunniteltu tukemaan heidän päivättäistä työtään mahdollisimman hyvin.

”Tekniikan ohella pitää myös muistaa, että järjestelmän tärkein tehtävä on tukea terveydenhuollon ammattilaisia jokapäiväisessä työssä. Tämä on pyritty huomioimaan osallistamalla hoitohenkilöstöä käyttöliittymäsuunnitteluun alusta asti”, sanoo Jukka Hornborg, terveydenhuollon ratkaisujen liiketoimintajohtaja.

Sote-sektorin digitalisointi etenee: UNA Ydin ja UNA Tilannekuva ovat pian valmiit käyttöön

Cinia, Atostek ja Digia ovat julkaisseet videon, joka esittelee UNA Ytimen ja UNA Tilannekuvan sekä kertoo, kuinka terveydenhuollon ammattilaiset hyötyvät UNA-kehitystyöstä. Katso video!

Lisätietoja

Moni Banerjee
Liiketoimintajohtaja, Ohjelmistoratkaisut, Tampere
+358 50 387 2925
rghavzv.fhxhavzv@pvavn.sv
Jukka Hornborg
Liiketoimintajohtaja, Julkishallinnon ohjelmistoratkaisut
+358 40 592 9596
rghavzv.fhxhavzv@pvavn.sv