<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=444991906801021&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Ohjelmisto­robotiikka (RPA)

Työnkulkujen ja prosessien automatisointi

Ohjelmistorobotiikan eli RPA:n (Robotic Process Automation) avulla automatisoidaan tietokoneella tehtäviä manuaalisia työnkulkuja, jotka toistuvat samanlaisena kerrasta toiseen. Ohjelmistorobotti käyttää järjestelmässä samoja toimintoja kuin ihminenkin, ja sen toimintaa voidaan tarvittaessa demonstroida tietokoneen ruudulla. Ohjelmistorobotti on myös hyvä vaihtoehto esimerkiksi silloin, kun integraatioiden rakentaminen järjestelmien välillä on monimutkaista tai mahdotonta.

Mitä hyötyä työnkulkujen automatisoinnista on?

Kun prosesseja ja työnkulkuja automatisoidaan ohjelmistorobotin avulla, säästyy aikaa, ja inhimillisten virheiden todennäköisyys pienenee. Näin voidaan saavuttaa kustannusssäästöjä ja välttää mahdollisista inhimillisistä virheistä koituvia maineriskejä.

Ohjelmistorobotti suorittaa toistuvan tehtävän huomattavasti nopeammin kuin ihminen, joten automatisoinnin avulla voidaan myös nopeuttaa prosesseja. Kun ihmisten aika vapautuu mielekkäämpään työhön, ohjelmistorobotin hyödyt näkyvät viime kädessä kasvavana tuottavuutena sekä tyytyväisempinä työntekijöinä.

Käyttökohteita

  • Terveydenhuollon mittaus- tai muiden tietojen vieminen järjestelmästä toiseen
  • Verkkotukiasemien häiriöiden muuntaminen tiedotteiksi
  • Merkinnät CRM- tai ERP-järjestelmään asiakkaan tilaustiedoista
  • Verkkokaupan tilausten käsittelyn automatisointi
  • Manuaalisesti tehtävän laskutuksen automatisointi

Asiakastarina

Tilaustenkäsittelyn automatisointi ohjelmistorobotiikalla Helsingin seudun kauppakamarille

Milloin ohjelmistorobotiikka on sopiva ratkaisu?

Useimpien yritysten työnkuluista löytyy työvaiheita, jossa ihminen tekee samanlaisen, usein toistuvan tehtävän, esimerkiksi siirtää tiedon järjestelmästä toiseen. Ohjelmistorobotilla voidaan automatisoida tämän tyyppiset tehtävät, ja säästää näin ihmisten aikaa mielekkäämpiin ja tuottavampiin tehtäviin.

  • Usein samanlaisena toistuvat tehtävät
  • Tehtäviin liittyy useampia eri järjestelmiä, kuten CRM, Excel ja sähköposti
  • Tehtävät vaativat paljon manuaalista työtä
  • Tehtävät vievät paljon työntekijöiden työaikaa

Mikäli työnkulkuun ilmaantuu jokin häiriö tai poikkeus, kuten olennaisen tiedon puuttuminen, niin ettei robotti pysty suorittamaan tehtävää, voidaan tapaus ohjata ihmisen käsiteltäväksi.

Integraatio vai ohjelmistorobotti?

Ohjelmistorobotti saattaa olla kustannustehokkaampi ja helpommin toteuttavissa oleva ratkaisu kuin integraation rakentaminen järjestelmien välille. Ohjelmistorobotti käyttää samaa käyttöliittymää kuin ihminen, eikä vaadi ohjelmistorajapintoja toimiakseen. Jos rajapintojen rakentaminen ja päivittäminen ovat hankalia, ja näihin liittyvät kustannukset korkeita, ohjelmistorobotti on hyvä vaihtoehto.

Vanhat järjestelmät, joiden kehitystyö on lopetettu tai valmisohjelmistot, joiden asiakasräätälöinti on kallista tai sitä ei ole saatavilla, ovat tyypillisiä esimerkkejä, jolloin on syytä harkita ohjelmistorobotin käyttöönottoa.

Milloin ohjelmistorobotiikka ei ole ratkaisu?

Mikäli työnkulkuun tai suoritettavaan tehtävään liittyy paljon tulkinnanvaraisia asioita tai poikkeamia, ohjelmistorobottiin joudutaan rakentamaan enemmän toimintoja. Kustannustehokkuus saavutetaan parhaiten silloin, kun automatisoitavana on kuukaudessa useita kertoja samalla tavalla tapahtuva tehtävä, ja erilaisia erikoistapauksia on vähän. Mitä enemmän toistoja tapahtuu, sitä suuremmat hyödyt ohjelmistorobotiikalla on saavutettavissa.

Räätälöidyt ohjelmistorobotiikan ratkaisut Robot Frameworkilla

Cinia rakentaa ohjelmistorobotit Robot Framework open source -toteutuksena. Vaikka räätälöidyn robotin alkukustannukset saattavat olla suuremmat kuin valmisratkaisun, open source -teknologian käytön etuna on, ettei siihen liity lisenssikustannuksia jatkossa. Räätälöitävä ratkaisu sopii juuri automatisoitavan prosessin ja tilaajan tarpeisiin.

Miten ohjelmistorobotti rakennetaan?

Ohjelmistorobotti toimii kuten testiautomaatio, ja se toimii samalla teknologialla. Kun robottia lähdetään rakentamaan, selvitetään ensin, täyttyvätkö edellytykset automaation rakentamiselle. Tämän jälkeen selvitetään automatisoitavan prosessin askeleet, ja muutetaan nämä koodimuotoon, jotta ohjelmistorobotti pystyy suorittamaan halutun prosessin.

Projektin kesto riippuu siitä, minkälaisen määrän toiminnallisuuksia työnkulun automatisointi vaatii, mutta useimmissa tapauksissa jo muutamassa viikossa asiakkaalla on käytössään ensimmäinen ohjelmistorobotti helpottamassa arkea.

Lue lisää ohjelmisto­robotiikasta blogistamme

Kiinnostuitko?

Keskustele ohjelmistorobotiikan ratkaisuista asiantuntijan kanssa

Kuinka voimme auttaa?

Kerro haasteesi tai kysymyksesi ja jätä yhteystietosi. Olemme sinuun pikimmiten yhteydessä!