Skip to main content
Takaisin

Erikoissairaanhoidon digikartoitus loi pohjaa hyvinvointialuesiirtymälle Lapissa

Erikoissairaanhoidon digikartoitus loi pohjaa hyvinvointialuesiirtymälle Lapissa

Selvitimme Lapin keskussairaalan kanssa fiksuimpia tapoja kehittää erikoissairaanhoidon digitaalisia palveluita. Kattavan yhteenvedon lisäksi tarkensimme katseen erityisesti siivouskutsujen automatisointiin.

 

Erikoissairaanhoidolle valmiudet liittyä osaksi hyvinvointialueen digistrategiaa

Cinian ja Lapin keskussairaalan yhteistyö alkoi vuonna 2021. Tavoitteena oli tehdä digitaalisista lähipalveluista mahdollisimman käyttäjäystävällisiä, kustannustehokkaita ja elinkaareltaan kestäviä. Samalla haluttiin lisätä vuorovaikutusta perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon asioinnin välillä.

Hyvinvointialueet olivat pian aloittamassa toimintansa. Erikoissairaanhoito tarvitsi hyvät valmiudet liittyä uuden organisaation digistrategiaan vuodesta 2023 alkaen.

 

Liikkeelle järjestelmien kokonaiskuvasta

Selvitystyössä otimme huomioon sairaanhoitopiirin aiemmat selvitykset ja täydensimme niitä selvitystyön aikana. 

Tarkastelussa olivat nyt käytössä olevien ratkaisujen laajentamisen mahdollisuudet, järjestelmien yhdistämisen hyödyt ja haasteet sekä uusien ohjelmistoratkaisujen kehittäminen. Loppukäyttäjien kokemus on ratkaisevan tärkeä, ja pidimme heidät mielessä koko matkan ajan.

1. Määrittelimme ensin yhdessä, mitä digitaalisilla lähipalveluilla tarkoitetaan. Kävimme läpi ne tarpeet, joihin palveluilla etsitään vastauksia.

2. Seuraavaksi kartoitimme, mitä digitaalisia palveluita erikoissairaanhoidon yksiköillä jo oli käytössään.

3. Lopuksi asiantuntijamme tarjosivat neljä erilaista suositusta siihen, miten digitaalisten lähipalveluiden kehittäminen voisi edetä Lapin keskussairaalassa.

 

Tukipalvelut ja hoitotyö tiiviimpään yhteistyöhön: Siivouskutsun automatisointi

Kokonaisuuden kartoittamisen aikana kävi ilmi, miten tärkeää tukipalveluiden ja hoitotyön prosessien olisi pelata yhteen. Asiakas pyysi meitä selvittämään vielä tarkemmin, miten puhtaus- ja huoltopalveluiden siivouskutsut voitaisiin automatisoida.

Lähtötilanteessa siivous painottui iltapäiviin ja iltoihin. Ideaalitilanteessa hoito- ja osastohuoneita siivottaisiin sopivissa väleissä samalla, kun sairaalan arkipäivä rullaa ympärillä. 

Haastattelimme hoitohenkilökuntaa, jotta pystyimme muodostamaan käsityksen siivoustarpeista ja -käytännöistä sekä kutsuprosesseista ja tietojärjestelmistä sairaalan eli alueilla: poliklinikoilla, leikkaussaleissa, päivystyksessä ja vuodeosastoilla. 

Löysimme neljä erilaista ratkaisuvaihtoehtoa siivouskutsujen automatisointiin. Kaksi niistä pohjautui olemassa olevien järjestelmien käytön laajentamiseen. Yksi vaihtoehto oli laajentaa pian käyttöön tulevan järjestelmän toiminnallisuuksia. Viimeinen vaihtoehto oli oman, erillisen järjestelmän rakentaminen. 

Aina ei tarvita kokonaan uusia ohjelmistoratkaisuja – riittää, että toimintaprosessi suunnitellaan huolellisesti uudelleen.

Cinian antamat suositukset toimivat nyt tukena jatkuvalle kehitystyölle Lapin hyvinvointialueella.

Kuva: Lapin materiaalipankki | Markus Kiili

Tutustu Cinian palveluihin hyvinvointialueille

Sinua voisi kiinnostaa