ASIAKASKOHTAISET VERKOT

Cinialta saat asiakaskohtaiset verkkojen elinkaaripalvelut


1. Suunnittelu

 • Kartoitukset
 • Arkkitehtuuri
 • Hankintakilpailutus
 • Suunnittelu
 • Konseptitestaus


2. Toteutus

 • Projektinhallinta
 • Laitetoimitus
 • Asennus
 • Käyttöönotto
 • Dokumentointi


3. Operointi

 • Service Desk
 • Valvonta ja hallinta 24/7
 • Ylläpito
 • Tekninen tuki
 • Palvelunhallinta

Tutustu VR:n oivaltavan verkon ratkaisuun

OIVALTAVA VERKKO TUO JOUSTAVUUTTA VR-YHTYMÄN LIIKETOIMINTOIHIN 

Junaliikenteelle verkon toimivuus, tietoturva ja nopea mukautuminen uusiin palveluihin on tärkeää. VR-Yhtymän valinta uudeksi yritysverkoksi on Cinian toimittama Ciscon oivaltava verkko. VR:n oivaltavan verkon ratkaisu on tässä mittakaavassa Suomen ensimmäinen ja yksi Euroopan ensimmäisistä toteutuksista. Uusi, nopeampi verkko toi mukanaan useita uudistuksia, kuten paremman näkyvyyden verkon tilaan, vahvemman tietoturvan, uusien palveluiden nopeamman käyttöönoton ja ennakoivan vianetsinnän. Lue lisää.