Mixed Reality Show

Cinia toteutti KoneAgria 2018 -messujen esittelylavan Mixed Reality Shown.

Jututimme Cinian Mixed Reality Shown takana olevaa maestro Esa Hiivaa ennen messuja. 


Esa, mistä Cinian ja KoneAgrian esittelylavasta on kyse?

Olemme rakentamassa esittelylavaa KoneAgria-messuille. Lavalla esitellään Virtual Reality (VR)-sovelluksen kautta aineistoa, joka on koostettu Loimaan koeviljelytilan tuloksista. Emme siis ole tekemässä pelinomaista tai keinotekoista VR-ympäristöä, vaan aitoon aineistoon pohjautuvaa uudenlaista tapaa tutustua Loimaan koeviljelyalueeseen tai tarvittaessa mihin tahansa ympäristöön ja aineistoon. Käytössämme on ollut testidataa aiemmilta vuosilta Loimaalta ja pellon malli pohjautuu todelliseen 3D-malliin. Esityksessä käytämmekin dronella kuvatuista kuvista tehtyjä Loimaan pellon 3D-malleja ja kaikki messuilla esitettävä data tulee Loimaan pellolta kuluneelta satokaudelta. Suurin osa muista käytetyistä 3D-malleistä on muunnettu konevalmistajien CAD-malleista.


Tavoitteena on siis demonstroida koeviljelyalueella käytettyjä välineitä, laitteita ja tuloksia VR:n keinoin?

Kyllä. Rakentamamme sovelluksen avulla katsoja viedään suoraan koetilalle, tulostenkeruun maailmaan. Tavoitteenamme on tehdä näyttävä, mutta realistinen toteutus pellosta ja siitä ympäristöstä, josta dataa kerätään sitä samalla elävöittäen. Pyrimme välttämään pelinomaisuutta, sillä fokuksemme on nimenomaan siinä mahtavassa aineistossa, jota Loimaan koetila tuottaa.


Mihin toteutuksessa näkyvät virtuaalihahmot pohjautuvat?

Käytössä on rakennusvaiheessa ollut ilmainen hahmo, joka on erittäin tunnistettava, jos se näkyy kokonaan kuvassa. Paidan väri olemme vaihtaneet. Kaikki on kuitenkin väliaikaista, sillä nyt kyseessä on pilottiversio ja hahmo on ikään kuin tilapäinen ”Place Holder”, joka korvataan myöhemmin oikealla hahmolla.

 

Käyttämämme animoidut hahmot perustuvat oikeisiin ihmisiin ja heidän tallennettuihin liikkeisiinsä. Rakennusvaiheessa meidän on mietittävä tarkasti virtuaalihuoneen valaistusta, jotta hahmoja voidaan katsella tarkemmin (eli tarkentaa näkymää). Nyt siis suunnittelemme, miten valaistus kannattaa Green Roomissa sijoitella, jotta varsinainen messunäkymä olisi mahdollisimman autenttinen.


Mikä merkittävää hyötyä tämä ratkaisu tarjoaa?

Kokonaisuuteemme liittyy kaksi erillistä näkökohtaa. Ensimmäisenä keskiössä on data. Loimaan koetilan esimerkissä meillä on käytettävissä koetilalta saatua dataa, mutta periaatteessa maanviljelijällä voisi olla käytössään myös esimerkiksi dataa säästä ja sen vaikutuksista, indeksikuvia peltojen kasvustosta sekä ph-, lämpötila- ja muita tietoja maaperästä. Dataa voidaan saada myös työkoneista, esimerkiksi siitä, paljonko polttoainetta kaiken kaikkiaan kuluu viljelytyössä. Samasta datasta viljelijällä on mahdollista koostaa esimerkiksi budjetoinnissa tarvitsemiaan tietoja. Nyt meidän esityksessämme koetilalta saatua, vastaavan tyyppistä dataa, voidaan demonstroida hyvin konkreettisesti. Cinian Jyrki Hyyrönmäki on kertonut laajemmin datan käytön mahdollisuuksista ja Altian Kari Kiltilä datan merkityksestä konkreettisessa keissiesimerkissä.

Toisena tärkeänä seikkana ratkaisussamme on Virtual Reality eli VR. Kun dataa on paljon, sen kokoaminen ja jäsentäminen informaatioksi vaatii erityishuomiota ja konkretisointia. Tämän ongelman äärellä olemme myös Green Roomin ja KoneAgria-messujen VR-ratkaisussa. Viemme katsojat näyttöjen avulla suoraan keskelle koetilaa sekä sen peltoja ja koneita, joille ratkaisumme tuottama kokonaisuus pohjautuu. Siksi kutsumme lopputulosta Mixed Reality Showksi. Tämän ratkaisun avulla maatalouden osaajat voivat soveltaa informaatiota tausta- ja täsmätiedoksi omassa maanviljelystyössään.

Kiitos Esa tästä Cinian ja KoneAgrian Mixed Reality Shown toteutustavan avaamisesta!
 

Lisätietoja

Jyrki Hyyrönmäki, jyrki.hyyronmaki@cinia.fi

 

Katso avoimet työpaikat

Tehtävän nimi Kaupunki Hakuaika päättyy
Avoin hakemus - Jyväskylä Jyväskylä 31.12.2020
Avoin hakemus - Tampere Tampere 31.12.2020
Avoin hakemus - Helsinki Helsinki 30.12.2020
Jaa

Instagram @ciniafinland

Instagramiin