Skip to main content
Takaisin

Näin varmistat, että tietoverkkoratkaisu suunnitellaan yrityksesi tarpeita ajatellen

 Cinia Oy
Kirjoittaja Cinia Oy
Näin varmistat, että tietoverkkoratkaisu suunnitellaan yrityksesi tarpeita ajatellen

Yrityksen tietoverkkoratkaisun suunnittelu on asiantuntijoiden yhteispeliä, jossa avoin keskustelu ja tiedonvaihto ovat avainasemassa. Mitä laajemman kokonaiskuvan tietoverkkokumppani saa yrityksesi liiketoiminnasta, toimintaympäristöstä ja nykyisestä verkkoinfrastruktuurista, sitä paremmin tämä pystyy huomioimaan tarpeenne ja haasteenne teknologioiden ja laitteiden valinnassa sekä palvelumallin muotoilussa. 

Jokaisen suunnittelutyön perusta on alkukartoitus, jonka aikana kumppaniehdokas kerää yrityksestäsi riittävän paljon tietoa, useista eri näkökulmista. Varsinkin, jos kyseessä on laaja ja kriittinen tietoverkkokokonaisuus, tiedon keruuseen ja saadun aineiston läpikäyntiin osallistuu usein myynnin lisäksi asiantuntijoita kumppanin tuote- ja tekniikkatiimeistä.  

Kun kumppanisi on kiinnostunut näistä osa-alueista ja kysymyksistä, voit olla varma, että tietoverkkoratkaisu suunnitellaan juuri sinun yrityksesi tarpeita ajatellen: 

  • Yrityksesi toimintaympäristö: Millainen se on ja mitä vaatimuksia siihen liittyy? Millaiset ovat liiketoiminnan tulevaisuuden näkymät? Mitä pilvipalveluita ja sovelluksia henkilökunta käyttää ja missä nämä palvelut sijaitsevat?  
  • Yrityksesi nykyinen tietoverkkoratkaisu: Miten se on toteutettu? Mitkä ovat sen hyvät ja huonot puolet? 
  • It-tiimisi resurssit: Mitkä asiat haluatte tehdä itse ja mitkä kokonaisuudet ulkoistaa kumppanille? 
  • Tietoliikenteen merkitys yrityksellesi: Kuinka tärkeässä roolissa yhteydet ja verkot ovat? Kuinka kauan liiketoimintanne pyörii ilman toimivia yhteyksiä ja verkkoa? 

 

Toimintaympäristö tuo vaatimuksia teknologia- ja laitevalinnoille 

Yrityksen sisäinen ja ulkoinen toimintaympäristö tuo monenlaisia vaatimuksia tietoverkkoratkaisun teknologia- ja laitevalintoihin. Siksi kumppanin on tärkeää tietää, miten ja millaisissa olosuhteissa yrityksesi toimii ja millaisia tulevaisuuden suunnitelmia ja kasvunäkymiä toimintaanne liittyy. 

”Esimerkiksi tuotantolaitoksissa ja tehdashalleissa verkkolaitteilta vaaditaan enemmän sään- ja lämpötilankestävyyttä kuin tavallisissa toimistoissa. Fyysinen toimintaympäristö vaikuttaa myös siihen, toteutetaanko yrityksen tietoliikenneyhteydet kiinteästi valokuidun kautta vai langattomasti. Monella yrityksellä toiminta-alue on maantieteellisesti hyvin laaja, ja eri toimipaikkoihin saatetaan tarvita erilaisia ratkaisuja. Asiakkaille on kuitenkin tärkeää, että eri teknologiat toimivat yhteen ja että tietoverkkojen ylläpito on yhden kumppanin hallinnassa”, kertoo Cinialla yritysten tietoverkkoratkaisuiden myynnissä työskentelevä Mia Niemelä-Tiilikainen. 

Kun kumppani tietää yrityksesi henkilökunnan ja toimistojen määrän, etätyöskentelyn sekä erilaisten pilvi- ja konesalipalveluiden käytön tarpeet, tämä pystyy arvioimaan, millaista nopeutta ja kapasiteettia tietoliikenneyhteyksiltä vaaditaan, jotta toimintanne rullaa aina ilman katkoksia. Myös yrityksesi koko ja kasvuvaihe kiinnostaa kumppania, jotta saatte ratkaisun, joka ei heti vanhene vaan toimii myös siinä vaiheessa, kun liiketoimintanne kasvaa ja kehittyy.  

”Esimerkiksi nopeasti laajeneva kasvuyritys tarvitsee monesti ratkaisulta enemmän ketteryyttä ja skaalautuvuutta. SDWAN-teknologia on usein hyvä ratkaisu, jos tavoitteena on esimerkiksi saada avattua uusia toimipisteitä ja yhdistettyä ne yritys- ja lähiverkkoon mahdollisimman nopeasti, vaikkapa mobiili-internetliittymiä hyödyntämällä. Oikein valittu SDWAN-teknologia on myös hyvä työkalu toimipisteiden internetliittymien tietoturvan hallinnoimiseen. Perinteinen MPLS-pohjainen teknologia voi vuorostaan olla kustannustehokas tietoverkkoratkaisu toimijalle, jonka toimintaympäristö on jo vakiintunut ja jossa käytetään paljon sisäverkon palveluita”, kuvailee Product Manager Jari Rautiainen Cinian tietoverkkoratkaisuista. 

Lue lisää: VR siirtyi Cinian avulla SDWAN-verkkoratkaisuun 

 

Nykyinen tekninen toteutus toimii hyvänä lähtökohtana uuden suunnittelulle 

Tietoverkkokumppanin on aina hyvä tietää, mitkä asiat ovat toimineet yrityksesi nykyisessä ratkaisussa ja mihin asioihin kaipaatte muutosta. Myös nykyisen ratkaisun tekninen toteutus kiinnostaa kumppania, sillä harvoin yhdellä kertaa uusitaan koko IT-ympäristöä vaan esimerkiksi olemassa olevat työasema-, kapasiteetti- ja konesalipalvelut liitetään osaksi uutta ratkaisua. 

”Mitä paremmin tiedämme, miten asiakkaan nyky-ympäristö on rakennettu, sitä paremmin pystymme hahmottamaan, mihin kaikkeen se tällä hetkellä pystyy ja millaisia teknisiä vaatimuksia se asettaa uudelle ratkaisulle”, kertoo Jari Rautiainen ja jatkaa: 

”Käytännössä kartoitamme muun muassa, minkä tyyppisiä ja kenen laitevalmistajan lähiverkkolaitteita ja palomuureja nykyisissä toimipisteissä on. Joskus pyydämme saada nähtäville myös verkkokuvia nykyisestä toteutuksesta, jotta ymmärrämme, miten verkkoa on vaikkapa segmentoitu ja kuinka pirstaloitunut verkko kokonaisuudessaan on. 

Lisäksi kartoitamme nykyisen ratkaisun erilaisia käyttötapoja. Tähän liittyen meitä kiinnostaa esimerkiksi tietää, mitä palveluita ja sovelluksia yrityksen työntekijät pääosin käyttävät, miten merkityksellisiä ne ovat työn jatkuvuuden kannalta ja missä ne sijaitsevat: internetissä, omassa vai kumppanin konesalissa vai kenties pilvipalvelussa. Näiden tietojen pohjalta pystymme ehdottamaan asiakkaalle teknologiaratkaisua, jossa käytettävyys, luotettavuus, ja ylläpidettävyys suhteessa kustannuksiin on optimoitu parhaalla mahdollisella tavalla.” 

 

Palvelumalli muokataan aina asiakkaan tarpeiden mukaan 

Yrityksellesi tarjottavan palvelumallin laajuus riippuu siitä, millaiset resurssit teillä on käytettävissä ja haluatteko huolehtia tekniikasta ja laitteista oman tiimin kesken, tehdä itse yhteyksien valvontaa vai ulkoistaa kaiken kumppanille. Vaativissa ja kriittisissä tietoverkkokokonaisuuksissa, joissa ratkaisuun kuuluu verkkoyhteyksien lisäksi esimerkiksi kameravalvontaa, palvelumalliinne voidaan sisällyttää myös laitteiden keräämän datan säilytys ja hallinnointi.  

”Suurin osa yrityksistä haluaa kokonaisvaltaisen ratkaisun, jolloin kumppani huolehtii kaikesta laitteiden ja niiden varaosien hankinnasta ja ylläpidosta asiakkaan verkon hallintaan ja valvontaan. Jotkut, pääasiassa isot yritykset haluavat kuitenkin ostaa laitteet omaan taseeseensa ja ulkoistaa vain verkon hallinnan- ja valvonnan”, kertoo Niemelä-Tiilikainen. 

"Joskus asiakkaan vanhat toimintatavat voivat olla myös niin juurtuneita, että omien resurssien riittävyyttä ei ole tarkasteltu kriittisesti, ennen kuin kumppani ottaa asiaan puheeksi. Näissä tapauksissa keskusteluiden kautta tulee usein ilmi, että asiakkaan it-tiimin resursseja käytetään johonkin sellaiseen tehtävään, joka ei ole heidän ydintoimintaansa, mutta joka kuitenkin vie joka päivä heidän työaikaansa. Tällöin usein mietimme yhdessä, onko asiakkaan tietoverkkokokonaisuudessa sellaisia osa-alueita, joiden valvonnan ja hallinnan me voisimme ottaa hoitaaksemme, jotta asiakas voi keskittyä olennaiseen”, Niemelä-Tiilikainen jatkaa.  

Tutustu asiakastarinaan: Loimuan lämmöntuotanto on kiinni toimintavarmoista tietoverkoista 

 

Ongelmatilanteet ennakoidaan kiinnittämällä huomiota palvelutasoon ja varayhteyksiin  

Yrityksesi ja kumppanisi väliseen sopimukseen määritelty palvelutaso eli SLA-taso määrittää, kuinka nopeasti kumppani reagoi yhteyksissä ja verkossa tapahtuneisiin ongelmatilanteisiin. Mitä tärkeämpi rooli toimivilla yhteyksillä on yrityksesi liiketoiminnalle, sitä korkeamman on oltava myös palvelutason. Korkeimmalla eli kriittisimmällä palvelutasolla ongelmiinne reagoidaan saman tien 24/7.   

Siinä missä pk-yritys saattaa hyvinkin pärjätä normaalilla palvelutasolla, jossa ongelmiin reagoidaan virkatyöaikana, ympäri vuorokauden toimiva tehdas, verkkokauppa tai voimalaitos voi tarvita korkeimman palvelutason lisäksi varayhteyden, jotta yhteydet eivät katkea hetkeksikään.  

”Keskustelemme aina asiakkaan kanssa heidän palvelutason ja varayhteyden tarpeestaan. Kannustamme jokaista yritystä pohtimaan, kuinka kauan he pystyvät toimimaan ilman tietoliikenneyhteyksiä. Ennalta arvaamattomiin tilanteisiin, kuten kaivuutöistä johtuviin kaapelien katkeamisiin tai ukonilmasta johtuviin teknisiin ongelmiin on syytä varautua etukäteen, joko nostamalla palvelutaso tarpeeksi korkealle, hankkimalla varayhteys tai panostamalla molempiin”, summaa Niemelä-Tiilikainen.  

Lue lisää: Nestor Cables arvostaa toimintavarmoja tietoliikenneyhteyksiä  

 

Tutustu Cinian tietoverkkoratkaisuihin

 Cinia Oy
Kirjoittaja Cinia Oy Cinia tarjoaa turvallisia korkean käytettävyyden tietoverkko-, kyberturvallisuus- ja ohjelmistoratkaisuja.

Sinua voisi kiinnostaa