19.11.2019 9:00

Uusi toimija investoi Suomen valokuituinfraan parantaen huippunopeiden internetyhteyksien saatavuutta

Uusi kansallinen toimija Adola Oy rakentaa tulevina vuosina Suomeen huippunopeita, seuraavan sukupolven tietoliikenneyhteyksiä yrityksille ja yksityisille Täyskuitu-brändin alla (www.tayskuitu.fi).

Adola Oy:n suunnitelmissa on rakentaa valokuituverkkoa ja tarjota huippunopeita internetyhteyksiä sadoilletuhansille kuluttajille ja yrityksille alueilla, joilla nopeiden ja luotettavien yhteyksien saatavuus on tällä hetkellä heikko. 1,2 miljoonaa suomalaista kotitaloutta on vielä ilman huippunopeaa internetyhteyttä. Kansainvälisten tutkimusten mukaan Suomi on pitkään ollut Euroopan hännänhuippua huippunopeiden valokuituyhteyksien saatavuudessa, koska valokuituinfrassa on merkittävä investointivaje.

Adolan tavoite rakentaa valokuituverkkoinfrastruktuuria tukee Suomen talouden digitaalista kasvua.  Myös 5G-teknologian laajamittainen käyttöönotto edellyttää nykyistä tiheämpää valokuituverkkoa: investoinnit paikalliseen ja alueelliseen valokuituinfraan parantavat siten myös mobiilitoimijoiden edellytyksiä.

Adola Oy on infrasijoittaja DIF Capital Partnersin (80,1%) ja suomalaisen Cinian (19,9%) yhteisyritys. DIF Capital Partners (”DIF”) hallinnoi 5,6 miljardin euron globaalia sijoituspääomaa. Adola-yhteisyrityksessä toteutuu DIFin strateginen tavoite sijoittaa digitaaliseen infrastruktuuriin. Jo aiemmin DIF on sijoittanut useisiin kuitu- ja tietoliikenneprojekteihin Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Lisäksi osana energiastrategiaansa DIF on tehnyt ensimmäisen sijoituksensa Suomeen aiemmin tänä vuonna:  Elenia Lämpö on yksi johtavista, alueellisista lämpöyhtiöistä.

Vähemmistöomistaja Cinia on mukana yhtiössä parantaakseen Suomen tietoliikenteen runkoyhteyksiä sekä mahdollistaakseen Suomen digitaalisen talouden ja elinkeinoelämän nopeamman kehittymisen. Tähän saakka Cinia on rakentanut Suomen digitaalista kilpailukykyä mm. C-Lion1-merikaapelilla, joka tarjoaa datakaapeliyhteydet Keski-Eurooppaan.

Adola tarjoaa huippunopeita valokuituyhteyksiä kuluttajille koko Suomessa Täyskuitu®-kuluttajabrändillä. Valokuidun ylivertaisuudesta muihin tietoliikenneyhteyksiin verrattuna kerrotaan lisää kotisivuillamme www.tayskuitu.fi. Sivuilla voi myös ilmaista kiinnostuksensa Täyskuidun® hankkimiseen.

Lisätietoja antavat:

Toimitusjohtaja Tommi Vilhunen, Adola Oy, 045 657 6814
Allard Ruijs, DIF Capital Partners, a.ruijs(at)dif.eu
Liiketoimintajohtaja Jarno Laitinen, Cinia Oy, 040 517 0121, jarno.laitinen(at)cinia.fi

DIF Capital Partners on itsenäinen infrasijoittaja, joka hallinnoi 5,6 miljardin euron sijoituspääomaa seitsemän rahaston ja useiden yhteisrahoitusinstrumenttien kautta. DIF sijoittaa olemassa oleviin ja perustettaviin infrastruktuurikohteisiin Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Australiassa kahden investointistrategian kautta: DIF Core Infrastructure Fund I kohdistaa sijoituksia pienistä keskisuuriin infrahankkeisiin tele-, energia- ja kuljetusalalla, joista odotetaan vakaata ja ennakoitavaa tulovirtaa. DIF Infrastructure V kohdistaa sijoituksia esimerkiksi julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksiin sekä uusiutuvan energian hankkeisiin pitkällä tähtäimellä odottaen vakaata ja ennakoitavaa tulovirtaa. DIF työllistää yli 135 asiantuntijaa yhdeksässä toimistossa ympäri maailman: Schiphol (Hollanti), Frankfurt, London, Luxembourg, Madrid, Paris, Santiago, Sydney and Toronto. www.dif.eu

Cinia tarjoaa turvallisia korkean käytettävyyden tietoverkko- ja ohjelmistoratkaisuja. Toimintamme perustana on vankka asiantuntemus modernista sovelluskehityksestä, tietoverkkoteknologioista ja kriittisistä toimintaympäristöistä. Noin 15 000 reittikilometrin laajuinen optinen kuituverkkomme C-Lion1-merikaapeleineen mahdollistaa nopeimmat tietoliikenneratkaisut Keski-Eurooppaan sekä Aasian ja itäisen Euroopan markkinoille. www.cinia.fi