Liikennevirasto

Cinia takaa Liikenneviraston kriittiset turvalaiteyhteydet


Liikenneviraston (1.1.2019 alkaen Väylävirasto) vastuulla ovat Suomen rautatiet, osa vesiväylistä sekä valtion hallinnoimat tiet. Liikennevirasto vastaa rautateiden turvalaitteista, joissa tietoliikenteen kriittisyys korostuu.

Tehokas, virheetön tietoliikenne on tärkeä osa turvallista junaliikennettä aina matkustajainformaatiosta poikkeustilanteisiin.

Cinian pitkä kokemus rataverkosta ja -liikenteestä, lupa- ja työturvallisuusmenettelyistä sekä varmennetut tietoliikenneyhteydet takaavat matkustajille turvallisen junaliikenteen.

Cinian väen kanssa on helppo toimia. He ovat joustavia ja ammattitaitoisia.

– Esa Herranen, kunnossapitopäällikkö, Liikennevirasto

Tietoliikennepalvelut