TAYS Sydänkeskus

Kardio-sydäntietojärjestelmä sykkii Cinian avulla


Kardio-sydäntietojärjestelmä on yksi esimerkki Cinian terveydenhuollon alueelle tuottamista ratkaisuista sekä osoitus laajasta integraatio-osaamisesta.

Kardio on kardiologian sekä sydän- ja rintaelinkirurgian laadun seurannan ja raportoinnin tietojärjestelmä. Sydäntietojärjestelmään kerätään potilastietoa täydentävää tietoa, jota käytetään hoitopäätösten tueksi ja tieteelliseen tutkimukseen. Sillä hoidetaan myös lakisääteinen velvollisuus röntgenlaitteiden säteilymäärien seurannasta ja tulostetaan potilaille tahdistinkortit.

Kun Kardio-ratkaisu otettiin käyttöön, sillä korvattiin kolme elinkaarensa päässä olevaa vanhaa järjestelmää. Osana projektia vanhojen järjestelmien tietosisältö tuotiin uuteen järjestelmään. Toteutuksessa huomioitiin tietoturvaan ja potilastietojen käsittelyyn liittyvät korkeat vaatimukset.

Kardio-sydäntietojärjestelmä integroituu tarvittavan datan keräämiseksi useisiin muihin tietojärjestelmiin. Selainpohjainen käyttöliittymä on intuitiivinen ja responsiivinen: järjestelmää voidaan käyttää kaikenkokoisilla päätelaitteilla.

Kardion avulla eri käyttäjäryhmille tarjotaan monipuolisesti graafisia raportteja, joita on helppo hyödyntää raportoinnissa sisäisille ja ulkoisille sidosryhmille.

Cinia toteutti järjestelmän ketterillä menetelmillä tiiviissä yhteistyössä TAYS Sydänkeskuksen kanssa. Suunnittelun lähtökohtana oli tiedon syöttäminen vain yhteen järjestelmään, jolloin voidaan työskennellä nopeammin ja käytännöllisemmin. Tarvittavat tiedot löytyvät keskitetysti yhden järjestelmän alta. Tämä tuo selkeyttä ja tehokkuutta lääkäreiden ja hoitohenkilökunnan työskentelyyn.

Kardio-sydäntietojärjestelmä otettiin käyttöön ensimmäisenä Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä marraskuussa 2012. Sittemmin sitä on jatkokehitetty käyttäjävetoisesti ja otettu käyttöön myös Satakunnan ja Keski-Suomen sairaanhoitopiireissä sekä OYS-ERVA -alueen sairaaloissa.

Lue lisää Cinian ratkaisuista terveydenhuollon digitalisointiin.

Ohjelmistopalvelut