TAYS Sydänsairaala

Kardio Vertaisarviointipalvelu: Erikoissairaanhoidon laadun, tehokkuuden ja vaikuttavuuden kansallinen seuranta
 

Cinia on kehittänyt asiakkailleen Kardio Sydäntietojärjestelmän, joka on moderni tietojärjestelmä kardiologian ja sydänkirurgian toiminnanohjaukseen, kehittämiseen, laadunseurantaan ja raportointiin.

Järjestelmä kehitettiin TAYS Sydänsairaalan toimeksiannosta. Myöhemmin järjestelmän käyttäjiksi ovat liittyneet mm. Helsingin Sydänsairaala sekä Hämeenlinnan, Kainuun, Kemin, Kokkolan, Keski-Suomen, Oulun, Rovaniemen ja Satakunnan keskussairaalat.

Toimitettujen järjestelmien piirissä on noin kahden miljoonan henkilön väestöpohja, joten järjestelmän keräämä laatutieto esimerkiksi eri toimenpiteiden onnistumisista ja erilaisten hoitotapojen tehokkuudesta on erittäin arvokasta sekä tutkimusmielessä, että hoidon laadun ylläpidon ja parantamisen näkökulmasta.

Potilastietojen yksityisyyden turvaamiseksi Kardio-järjestelmän keräämiä tietoja ei voida suoraan vertailla ja jakaa eri hoitoyksiköiden välillä. Tämän vuoksi Cinia kehitti asiakkailleen ratkaisun, joka tuottaa nimettömiä hoidon tilastotietoja erilliselle Vertaisarviointipalvelimelle, joka sijaitsee Cinian ylläpitämässä turvallisessa palvelinympäristössä.

Vertaisarviointipalvelimella mukana olevat hoitoyksiköt voivat paitsi seurata oman toimintansa kehittymistä, myös vertailla sitä muissa yksiköissä tapahtuvaan työhön. Näin saadaan jaettua kokemuksia ja tuloksia mitattavassa muodossa, mikä edesauttaa kaikkien mukana olevien sairaaloiden toiminnan kehittämistä.

Vertaisarviointipalvelu on rakennettu avoimilla teknologioilla ja rajapinnoilla, joten myös muiden kuin Kardio Sydäntietojärjestelmää käyttävien hoitoyksiköiden on mahdollista liittyä mukaan. Järjestelmää kehitettäessä on myös huomioitu tietojen vertailukelpoisuus kansainvälisesti esim. Ruotsin vastaavien järjestelmien kanssa. Järjestelmässä kehitetyt ratkaisut soveltuvat myös muiden kuin kardiologisten hoitotietojen vertailuun.

Palvelu kehitettiin tiiviissä yhteistyössä TAYS Sydänsairaalan ja muiden kardiologian asiantuntijoiden kanssa. Näin varmistuttiin siitä, että kerättävä tieto ja siitä tehtävät päätelmät ovat oikeita ja vertailukelpoisia.

Järjestelmän käyttö antaa mukana oleville sairaaloille selkeän kilpailuedun mahdollistamalla oman toiminnan määrämuotoisen mittaamisen, kehittämisen ja vertailun kansalliseen tasoon.

”Yhteistyö Cinian kanssa on ollut mutkatonta ja sujuvaa. Kehitetty ratkaisu auttaa meitä arvioimaan ja kehittämään toimintaamme sekä tarjoaa arvokasta tietoa tutkimuskäyttöön.”

- Markku Eskola, Kardiologian osatonylilääkäri, TAYS Sydänsairaala

Lue lisää Cinian ratkaisuista terveydenhuollon digitalisointiin.

Ohjelmistopalvelut