Siikaverkko hankkii toimitusjohtajuutta palveluna Cinialta

Juhani Marttila on ollut mukana Siikaverkko Osuuskunnan toiminnassa mukana perustamiskokouksesta lähtien. Osuuskunta perustettiin vuonna 2013 ja operaattoripalvelut on hankittu alusta alkaen Cinialta. Paikkakunnan ihmisillä oli suuri tarve ja innostus saada valokuituverkko hyvine yhteyksineen. Osuuskunnan toiminnalle on ominaista se, että toiminta lähtee ruohonjuuritasolta alueen ihmisistä. Asiakkaat ovat omistajia, ja toiminta tähtää osuuskunnan jäsenten tarpeisiin ja parhaaksi.

Cinian ja Siikaverkon yhteistyö laajeni vuonna 2019 hallintopalveluihin. Cinian nimittämä hallinnon yhteyshenkilö vastaa toimitusjohtajatasoisten tehtävien ja kokonaisuuksien hallinnasta. Yhteyshenkilö vastaa operatiivisista ja hallinnollisista asioista, sopimusasioiden valmistelusta ja raportoinnista hallitukselle sekä budjetin ja tilinpäätöksen valmistelusta. Hallintopalvelukokonaisuudessa tuotetaan myös erilaisia asiakaspalveluun liittyviä tehtäviä, kuten osto- ja myyntilaskutus sekä markkinointi nykyisille ja uusille asiakkaille sekä yhtiön edustamista.

Ennen hallintopalvelusopimuksen tekoa käytiin perusteelliset keskustelut siirron riskeistä ja hyödyistä. Aiemmin Siikaverkko Osuuskunnalla oli palkattuna omaa henkilöstöä.

– Emme olisi uskaltaneet lähteä tekemään näin laajaa ulkoistusta, jos meillä ei olisi ollut pitkäaikaista kokemusta yhteistyöstä Cinian kanssa, Siikaverkko Osuuskunnan hallituksen puheenjohtaja Juhani Marttila toteaa.

Ratkaisu on osoittautunut toimivaksi ja kustannustehokkaaksi. Tällä hetkellä Siikaverkolla ei ole yhtään palkattua työntekijää. Siikaverkko on pieni verkko, ja Cinian kautta osuuskunta saa käyttöönsä tutuilta henkilöiltä erityisosaamista tarvittaessa myös projektiluontoisesti. Esimerkiksi verkon suunnittelu on erittäin ammattitaitoista ja tiedottamiseen löytyy asiantuntijaosaamista.

– Tuttujen henkilöiden kanssa on helppo tehdä töitä. Yhteistyö Cinian kanssa on hyvällä ja varmalla pohjalla. Cinialta on löytynyt juuri sopiva paketti Siikaverkon tarpeisiin, Marttila kertoo nykytilanteesta.

Kysyttäessä sitä, että suositteleeko Juhani Marttila vastaavaa mallia muille, hän toteaa jokaisen verkkoyhtiön toimivan omista lähtökohdistaan, mutta rohkaisee pieniä kuituverkkoyhtiöitä miettimään toimintamalliaan ennakkoluulottomasti.

– Kun me aloitimme hallintopalvelujen käytön, Siikaverkon ensimmäinen rakentamisvaihe oli toteutettu, eikä uutta rakentamista ollut välittömästi suunnitteilla. Nyt olemme kuitenkin todenneet, että tätä konseptia kannattaa viedä eteenpäin uusille hankealueille. Vuonna 2021 Siikaverkko on valmistellut valokuituverkon laajentamista Pyhännän ja Kajaanin alueelle tiiviissä yhteistyössä Cinian kanssa, Marttila kertoo osuuskunnan tämänhetkisestä toiminnasta.

Kuva: Siikaverkko