<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=444991906801021&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Cinia takaa Väyläviraston kriittiset turvalaiteyhteydet

Väyläviraston vastuulla ovat Suomen rautatiet, osa vesiväylistä sekä valtion hallinnoimat tiet. Liikennevirasto vastaa rautateiden turvalaitteista, joissa tietoliikenteen kriittisyys korostuu.

Tehokas, virheetön tietoliikenne on tärkeä osa turvallista junaliikennettä aina matkustajainformaatiosta poikkeustilanteisiin.

Cinian pitkä kokemus rataverkosta ja -liikenteestä, lupa- ja työturvallisuusmenettelyistä sekä varmennetut tietoliikenneyhteydet takaavat matkustajille turvallisen junaliikenteen.

Cinian väen kanssa on helppo toimia. He ovat joustavia ja ammattitaitoisia.

– Esa Herranen, kunnossapitopäällikkö, Liikennevirasto