Datakeskukset ja operaattorit

Kapasiteetti- ja yhteysratkaisuja datakeskuksille
ja operaattoreille

Datakeskusliiketoiminnalle luotettavat ja varmistetut tietoliikenneyhteydet ovat edellytys keskeytyksettömän palveluympäristön luomisessa. Cinian vahva kuituoptinen runkoverkko Suomessa ja uusi
C-Lion1-merikaapeliyhteys Saksaan tuovat Euroopan markkinat vain muutamien kymmenien millisekuntien päähän mihin tahansa Suomessa.

Venäjän rajalla olevat Cinian verkkoliikenteen liityntäpisteet mahdollistavat nopeat yhteydet aina Aasiaan asti, mikä lisää Suomen kiinnostavuutta datakeskusliiketoiminnan sijaintimaana tuomalla Keski-Euroopan markkinat lähemmäs isoja markkina-alueita Venäjää ja Aasiaa.

Cinia kansainvälisen verkon mittavin laajennus, 144 Tbit/s merikaapeliyhteys Saksaan on mahdollisuus niin kotimaisille kuin ulkomaisillekin operaattoriasiakkaille heidän laajentaessaan omaa kansainvälistä verkkoaan.

Uusi suora yhteys luo varmentavan ja nopean reitin, mikä parantaa operaattoreiden kilpailuasemaa ja palveluiden houkuttelevuutta. Cinialla on asiakkainaan jo monia merkittäviä kansainvälisiä operaattoreita.