Finanssiala

Luotettavat yhteysratkaisut kotimaassa ja kansainvälisesti

Pankki- ja rahoitusalalla tietoliikenneyhteyksien luotettavuus ja nopeus on liiketoiminnalle keskeistä.

Ohjelmistokehitys ja integraatiot

Cinia tarjoaa finanssialan ja taloushallinnon toimijoille ohjelmistojen ja sähköisten palvelujen tuotekehitystä konsultoinnin ja projektitoimitusten puitteissa. Kehitämme responsiivisia web-käyttöliittymiä, teemme API-kehitystä ja integrointeja sekä ratkomme vanhojen järjestelmien modernisointiin liittyviä haasteita sekä ohjelmistokehityksen että laadunvarmistuksen alueilla. Ennen kaikkea olemme joustava ja ketterä kumppani, jonka kanssa yhteistyö on sujuvaa ja tuloksia syntyy.

Palveluiden mittaus ja valvonta

Kuluttajille suunnatuissa palveluissa asiakaskokemus muodostuu käytettävyyden lisäksi myös palveluiden saatavuudesta ja suorituskyvystä. Kun palvelut muodostuvat useista erilaisista sovelluksista, joita tuotetaan erilaisista ympäristöistä, suorituskykyongelmien selvittäminen voi olla haasteellista.

Cinia helpottaa löytämään ongelmien juurisyyt cEye-valvontaratkaisun avulla. Palveluihin voidaan ajaa simuloitua kuormaa globaalisti eri mittapisteistä ja havainnoista generoidaan automaattiset hälytykset ja dashboard-näkymät. Mittausdatan avulla voidaan ohjata järjestelmien kehitystyötä ja nähdä miten sovelluksissa tai ympäristöissä tehdyt muutokset vaikuttavat suorituskykyyn.