Cinia ValueNet

Cinia ValueNet auttaa johtamaan liiketoimintaa reaaliaikaisen datan avulla

Moderni liiketoiminta perustuu mitattuun dataan, ja myös Suomen maatalousyrittäjät voisivat hyötyä reaaliaikaiseen dataan pohjautuvasta päätöksenteosta. Tähän tarpeeseen Cinia on kehittänyt ValueNet-liiketoimintaekosysteemin. Siihen liitetyt palvelut ja järjestelmät mittaavat viljelijän tekemisen numeroina, jotka voi muuttaa euroiksi.

KÄSITYÖSTÄ AITOON AUTOMAATIOON

Digitaalisuus ei ole uutta maatalousyrittäjille, mutta käsityötä se vaatii tilan arjessa. Mittaamisen ja mittausdatan keruun täytyy sujua automaattisesti ilman ylimääräisiä toimia työskentelyn aikana. Mittaamisen hoitavat sitä varten tehdyt omat palvelunsa. Tämä mitattu data on yhdistettävä eri lähteistä ja tähän tarpeeseen Cinia ValueNet vastaa.

VALUENET VAPAUTTAA DATAN SIILOISTA

Suomen maatalouden digitalisaation esteenä on ollut eri datajärjestelmien yhteensopimattomuus. Jokainen maataloustuottaja joutuu käyttämään useita sähköisiä palveluita, joiden välillä tieto ei liiku. ValueNet vapauttaa datan siiloista ja vauhdittaa digitalisaatiota.

DATAVIRROISTA KOKONAISKUVA LIIKETOIMINTAAN

Cinia ValueNetin avulla yrittäjä pystyy yhdistämään oman tuotantonsa kaikki datavirrat ja muodostamaan liiketoiminnastaan kokonaiskuvan reaaliaikaisesti. Maatalousyrittäjä voi yhdistää tietoa esimerkiksi laite- ja ohjelmistotoimittajilta, maatalouden palveluorganisaatioilta, teollisuudesta, Luonnonvarakeskukselta ja sääpalveluista sekä viranomaisten tuottamista palveluista.

Mitä enemmän näitä tahoja liittyy mukaan ValueNetin ekosysteemiin, sitä laajemmin viljelijä hyötyy esimerkiksi saamalla sadosta parhaan hinnan tai välttämällä hukkaa esimerkiksi ylilannoituksena.

KANNATTAVUUTTA KAIKILLE EKOSYSTEEMIN TOIMIJOILLE

Cinian malli katsoo palveluntarjonnan ketjua maatalousyrittäjän kannalta, mutta yhteistyö nostaa maatalouden kaikkien osapuolten liiketoiminnan kannattavuutta. Cinia ValueNet muodostaa yhteisen liiketoimintaekosysteemin, jossa eri osapuolet pystyvät jakamaan dataa keskinäisillä sopimuksilla teknisestä järjestelmästä riippumatta.

"MY DATA" PYSYY LUOTTAMUKSELLISENA 

ValueNetin datavirrat ovat luottamuksellisia ja tietoturvallisia kumppanien välillä, ja data pysyy suojattuna kolmansilta osapuolilta, mukaan lukien Cinialta, koska data sekä salataan että puretaan asiakkaan järjestelmissä. Myös viljelijöitä aiemmin huolestuttanut datan omistajuus on ratkaistu: Value Netissä se säilyy aina sillä taholla, joka on tuottanut datan toiminnallaan.

UUSIA LIIKETOIMINTA-MAHDOLLISUUKSIA

Cinia ei itse pyri luomaan uusia datavarastoja, vaan roolinamme on mahdollistaa datan välittäminen ekosysteemin sisällä. Cinia ValueNetin perustava ajatus on, että toimijat liittävät olemassa olevia tai luovat uusia järjestelmiä osaksi ValueNettiä. Liittyjä voi toteuttaa liittymisen itse tai valita vapaasti asioiden toteuttajan. Tarvittaessa käytännön toteutukseen on tarjolla kuitenkin myös Cinian tarjoamia palveluita. Arvoketjut vaativat uuden tyyppistä ajattelua, uuden tyyppisiä käyttöliittymiä ja uuden tyyppisiä palveluita. Uudet toimintamallit tarjoavat myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

 

Tutustu Cinia ValueNetin mahdollisuuksiin. Katso videot.

DIGITALISAATIO MAATALOUDEN TUOTTAVUUDEN KIIHDYTTÄJÄNÄ

Cinia ValueNet -liiketoimintaekosysteemi yhdistää eri toimijat arvoverkoksi. Arvoverkon lukuisat toimijat mahdollistavat uusia toimintamalleja ja luovat uutta liiketoimintaa. Katso mitä tämä tarkoittaa maatalouden ekosysteemin toimijoille.

CINIA VALUENETIN JA DIGITAALISEN VILJAPASSIN HYÖDYNTÄMINEN KOSKENKORVAN TEHTAALLA

Altia hyödyntää digitaalista viljapassia ja ValueNet-liiketoimintaekosysteemiä Koskenkorvan tehtaalla. Katso mitä hyötyjä ja mahdollisuuksia se tarjoaa.

ALTIAN VILJAN AUTOMAATTINEN VASTAANOTTOJÄRJESTELMÄ

Näin toimii viljan automaattinen vastaanottojärjestelmä ja digitaalinen viljapassi Altialla.

Lue alan asiantuntijoiden näkemyksistä ValueNet-ekosysteemin mahdollisuuksista 

Vuoden 2018 loppuun mennessä Cinian ValueNetistä tulee Altialle arkipäivää, kun integroimme ValueNetin ensimmäisen palvelun eli sähköisen Viljapassin suoraan viljaerien vastaanoton järjestelmään. Viljapassiin viljelijä kirjaa tiedot viljan kasvupaikasta, lajikkeesta ja kasvinsuojeluaineiden käytöstä, joten nämä tiedot välittyvät meille suoraan.

Viljelijälle järjestelmä puolestaan palauttaa automaattisesti tiedot viljaerän painosta ja laadusta, kun viljaerä on meillä otettu vastaan. Lue lisää Altian hankintapäällikön Kari Kiltilän blogista.

Maanviljelyn ohjelmistojen ja palveluiden täytyisi toimia synkronoidusti, jotta viljelijä pystyisi hyödyntämään dataa kaikessa mahdollisessa. Mutta ikävä totuus on, että järjestelmät eivät keskustele keskenään.

Tämä on jatkuva ongelma maanviljelijöille, itseni mukaan lukien. Joudun käyttämään aikaa ja vaivaa tietojen kaivamiseen milloin toisesta ohjelmistosta, tulosteesta tai sähköpostista sekä tietojen syöttämiseen käsin ohjelmistoon tai kirjoittamiseen paperille. Lue lisää maanviljelijä Esa Similän näkökulmista.

Perinteisesti maatalouden tutkimusdata kerätään kalliisti varta vasten tehdyin kenttäkoejärjestelyin ja monelle tärkeät tiedot julkaistaan lähinnä tieteellisissä artikkeleissa. On ilmeistä, että tutkimustiedon hankintaan ja tutkimustulosten jakamiseen tarvitaan entistä tehokkaampia välineitä.

Cinian ValueNet on yksi erittäin varteenotettava teknologiaratkaisu, joka helpottaa eri toimijoiden välistä järjestelmien integraatiota. Lue lisää Luken tutkijan Pasi Suomen blogista.

Maatalous on vanha elinkeino, mutta vanhanaikaista sen toiminta ei ole. Maataloustuottajat ovat aina tarttuneet mielellään uuteen teknologiaan – nyt myös he haluavat hyödyntää digitalisaation tuomia mahdollisuuksia.

Tietenkin niitä arvioidaan oman bisneksen kautta, konsulttina on euro. Ensin halutaan karsia kustannuksia ja sitten haetaan uusia lisätulojen lähteitä. Lue lisää MTK:n vilja-asiamiehen Max Schulmanin näkemyksistä

Asiakasintegraatiot ValueNetiin ovat alkaneet. Jos oma yrityksesi haluaa päästä mukaan, ota yhteyttä niin autamme sinua pääsemään nopeasti eteenpäin!

Ota yhteyttä

Jyrki Hyyrönmäki
Business Development Manager, Ohjelmistoratkaisut
+358 40 590 2905
rghavzv.fhxhavzv@pvavn.sv