Teollisuus

Tuotekehityspalvelut ja IoT

Cinia toimii teollisuuden tuotekehityskumppanina vaativissa ohjelmistokehityksen ja laadunvarmistuksen tehtävissä. Autamme teollisuusyrityksiä hyödyntämään kullekin sopivalla tavalla digitalisaation ja Teollisen Internetin (IoT) mahdollisuuksia.

Teollisuuden ohjelmistohankkeissa yhdistämme syvän ymmärryksen asiakkai-demme liiketoiminnasta, loppukäyttäjien tarpeista sekä ohjelmisto- ja analytiikka-osaamisesta. Liiketoimintakriittisten ohjelmistojen kehityksessä painotamme käytettävyyttä, suorituskykyä, skaalautuvuutta ja tietoturvaa. Asiakkaan kannalta merkityksel-listä on lisäksi luoda arkkitehtuuriltaan ja teknologisilta ratkaisuiltaan helposti ja joustavasti ylläpidettäviä ratkaisuja ja tuotteita.

Osaamisemme kattaa laajasti erilaiset internetpohjaiset tiedonkeruu- ja raportointiratkaisut sekä korkean turvatason kriittiset järjestelmät.

Hyödynnämme kokemustamme laiterajapinnoista ja tiedonsiirtoprotokollista jatkuvasti erilaisissa kehityshankkeissa, joissa tuotetaan tilannekuvaa, analytiikkaa ja erilaisten käyttäjäroolien tarvitsemia näkymiä heidän työnsä tueksi.

IoT-ratkaisut

Etähallintaratkaisut mahdollistavat laitteiden keskinäisen kommunikaation sekä reaaliaikaisen ohjauksen ja seurannan. Laitteilta saatua dataa pystytään hyödyntämään myös tuotekehityksessä ja ennakoivassa huollossa.

Autamme liittämään ohjelmistot koneisiin, laitteisiin, antureihin ja telemetriaan tavalla, jossa ne muodostavat yhdessä saumattomasti toimivan kokonaisjärjestelmän. Toimialakokemuksemme ulottuu liikkuvan kaluston hallinnasta teollisuus- ja kiinteistöautomaatioon, energianhallinnan ja telecom-sektorin ratkaisuista erilaisiin koneiden ja laitteiden etävalvonta- ja ohjausjärjestelmiin sekä vianhallintaan.